Du kanske tycker att det mesta
är trådlöst sammankopplat redan i dag? Det är ingenting jämfört med vad förstå-sig-påarna tror om framtiden. The internet of things och massive machine-to-machine communication är några begrepp bakom behovet för utbyggda trådlösa förbindelser.

Världens hunger efter mer trådlös kommunikation verkar aldrig kunna bli mättad. Allt pekar på en fortsatt tillväxt, och det är främst behovet för datakommunikation via mobiler, läsplattor, bärbara datorer och andra trådlöst anslutna enheter som driver på utvecklingen.

Röstsamtal bara liten del

Röstsamtal står redan nu för en mycket liten del av den totala mängden trådlös information i dagens mobilsystem. Innan smartmobilernas intåg stod talet för nästan all mobiltrafik och behovet för stor bandbredd var ingen någon talade om.

Taltrafiken har de senaste fem åren växt långsamt, allt eftersom fler länder fått mobil täckning. Samtidigt har datatrafiken formligen exploderat.

Vi står inför en utmaning de närmaste 5–10 åren. Mobil datakommunikation fortsätter växa i rask takt. Redan i dag kan vi märka hur systemen i tätbefolkade områden går på knäna. Folk som har bytt till mobila bredbandsroutrar (wcdma/lte) börjar nu byta tillbaka till adsl eftersom hastigheten i den mobila varianten blivit för dålig. Därför arbetar nu industrin med olika lösningar för att kunna möta den förväntade tillväxten.

Vi har i de tidigare avsnitten i Radioskolan lärt oss att det tillgängliga utrymmet i etern är begränsat. Faktum är att det är starkt reglerat och hanteras som en begränsad naturtillgång.

De olika utmaningar i radiomiljön vi nämnt tidigare i artikelserien kommer att vara desamma även om 100 år – dämpningen i en murad vägg är densamma, liksom dämpningen av en radiosignal i den fria rymden.

Vi har för varje ny teknisk landvinning inom wlan sett hur kapaciteten ökat från generation till generation. Det är framför allt utvecklingen av processorkraften som gjort att vi fått allt mer överföringsprestanda i våra radiolänkar, till exempel wlan. Ju mer processorkraft, desto mer avancerad radiosändare, radiomottagare och antennteknik. Mimo-teknik kräver till exempel mer datakraft än en enkel siso-kommunikation. De fysikaliska begräsningarna i radioöverföringen gör att det blir svårare och svårare att för den givna frekvensbandbredden lyckas överföra fler byte data. Det måste till andra lösningar.

Världens mobila nätverk, inklusive både röst- och datatrafik, hanterade ofantliga 2 000 petabyte data per månad. Det är 2 exabyte, alltså två miljarder gigabyte. Källa: Ericsson