Systemgränserna suddas ut

Tittar vi framåt några år förväntas gränsen mellan traditionella telekommunikationssystem med wcdma/lte och de mer traditionella enterprise-systemen med wlan i grunden suddas ut.

Den stora utmaningen är kanske inte rent teknisk, alltså hur uppkopplingen ska upprätthållas mellan de två världarna, utan hur debiteringen av trafiken ska kunna ske när den flyttas från ett starkt reglerat wcdma/lte-nätverk till ett wlan-nätverk. Operatörerna vill inte göra avkall på sina intäkter bara för att trafiken går via wlan.

Intäktssidan är ett allmänt problem för industrin i detta prestanda-race. Man pratar om ”the scissor effect”, sax-effekten, alltså att intäktsnivån inte lyckas hålla jämna steg med prestandautvecklingen. Det här är kanske inte något användarna tänker på, men det är ett stort problem för industrin som ska utveckla nya tekniska lösningar. De måste se en chans att tjäna pengar på sina investeringar.

Europa tar täten

Europeiska industriföretag var tidigt pådrivande för en global standardisering, och det resulterade i att gsm snabbt tog över världsherraväldet för mobil rösttrafik. De amerikanska och asiatiska mobilstandarderna har i dag förvisats till teknikhistoriens skugga, och EU hoppas att europeiska företag även fortsättningsvis ska behålla sin framträdande roll inom telekom-industrin. Därför är unionen pådrivande för utvecklingen av standarden för framtidens trådlösa kommunikation. Det här sker i ett projekt kallat 5G PPP, 5G Public-Private Partnership Association.

Förstudien har pågått sedan 2012 och utförs av ett konsortium kallat Metis, förkortning för det nätta Mobile and wireless communications enables for the twenty-twenty information society. EU sponsrar och arbetet ska vara klart 2015. Ett 80-tal personer jobbar heltid på att titta på hur nästa generations standard ska se ut – kallad 5g. Man siktar på att år 2020 kunna leverera

  • 1 000 gånger högre datavolym för en given yta
  • 10–100 gånger fler uppkopplade enheter
  • 10–100 gånger högre typisk dataöverföring
  • 10 gångers förbättrad batterilivslängd
  • 5 gångers förbättrad fördröjning (latency).

Vad är då 5g? Är det ett nytt kommunikationsformat, precis som lte kallas 4g efter wcdma som var 3g? Nej, så är det inte. I stället tittar man på hur de olika nuvarande standarderna bättre ska kunna samarbeta för att möjliggöra trådlös obegränsad tillgänglighet till information för alla och allt – överallt – i något man kallas the networked society, nätverkssamhället.

Standarder som 802.11, lte och wcdma kommer att fortsätta utvecklas. För lte till exempel är man just nu framme vid release 12 och release 13, vilka kommer erbjuda nya tekniska landvinningar för att få ute mer av radiokommunikationen.

Men det förväntas även bli aktuellt att utveckla nya mer specialiserade standarder för olika begränsade tillämpningar, som också ska bli en del av helheten, alltså the networked society.

För att komplettera de stora makro-basstationerna erbjuder tillverkarna olika storlekar på basstationer. De minsta ska i tätbefolkade områden avlasta de stora basstationerna, som i sin tur då kan fokusera på täckning i stället för kapacitet. Wlan förväntas spela en stor roll som avlastning till de traditionella telekomnätverken wcdma/lte. Det finns dock en del problem som måste lösas innan de två olika systemen kan närma sig varandra.