Vill ersätta koppar och fiber

Man undersöker redan i dag hur komponenter inom en elektronisk konstruktion ska kunna kommunicera trådlöst med varandra i stället för via koppar eller fiber. De elektriska kontakterna som används begränsar hur snabbt komponenterna kan kommunicera med varandra. Du kan med smart antennteknik, höga frekvenser och stor bandbredd komma upp i betydligt högre hastigheter än vad vanlig koppar kan erbjuda.

Vi är kanske främst vana vid wlan-radiokommunikation som arbetar med relativt låga frekvenser som 2,4 och 5 gigahertz, men inom Metis-projektet forskar på kommunikation upp till hela 275 gigahertz.

Från tidigare delar av Radioskolan vet vi att radiovågor beter sig olika beroende på frekvens. Högre frekvenser når inte lika långt eftersom utbredningsdämpningen är beroende av bland annat frekvensen. Men det finns stora fördelar med att gå upp högt i frekvens – det blir lättare att öka bandbredden på signalen, vilket leder till att mer data kan överföras samtidigt och dataöverföringshastigheten kan öka.

Att signalen kanske bara når några centimeter gör kanske inte så mycket om den bara ska nå till en krets på ett kort som ligger några millimeter bort.

För att möta det ständigt ökade behovet av mobilt bredband arbetar industrin inom tre olika områden.


EU driver genom 5G PPP utvecklingen av 5g. Det första steget, Metis, leds av Ericsson men har representanter från andra telekomtillverkare, bilindustrin, operatörerna och den akademiska världen.

TechWorlds slutsats

Att de trådlösa nätverken kommer fortsätta utvecklas är helt klart. Sannolikt kommer de större nätverken på något sätt kopplas samman med de traditionella telekom-systemen wcdma/lte, men allt eftersom 5g-visionen börjar förverkligas kommer vi sannolikt se fler produkter och lösningar tillkomma till vad vi definierar som ett trådlöst nätverk, wlan.

Att ha en grundläggande kännedom om radioteknik kommer då väl till pass, eftersom de grundläggande fysikaliska förutsättningarna kommer vara oförändrade. Precis som placeringen av accesspunkter i dag påverkar nätverkets prestanda kommer även alla framtida 5g-lösningar vara beroende av radioteknik.

Hur länge kommer då behovet av trådlös kommunikation växa? Kommer verkligen kurvorna att peka spikrakt uppåt för all framtid? Nja, sannolikt kommer tillväxten mattas av någon gång, men kanske inte så snart som du kanske tror.

Vad gäller radiokommunikation är vi just nu inne i en positiv spiral. Allt eftersom funktioner och kapacitet blir tillgängliga, kommer vi på nya tillämpningar som ytterligare driver på behovet för mer prestanda.

Jämför till exempel när Apples Ipad lanserades. Det var många som ifrågasatte dess nytta då, men i dag har plattorna hittat nya tillämpningar som knappast ens Apple hade tänkt på.

Med högre datahastigheter, bättre tillförlitlighet och energisnålare kommunikation kommer industrin att hitta på nya tillämpningar som spär på behovet – tillämpningar du och jag inte ens kan föreställa oss i dag.

Kommer vi nå en punkt när kapaciteten för all världens kommunikation med radio är uttömd? Kommer världssamfundet då behöva reglera vem som kommunicerar när, ungefär som bilarna i Aten, där bilar med jämna nummer på nummerskylten får åka jämna datum?

Kanske samhällen kommer börja etableras baserat på var radiotrafiken är gles ungefär som man förr i tiden etablerade städer i hamnområden för att underlätta handel.

Det är svårt att sia om framtiden, men helt klart är vi har en spännande teknisk utveckling att se fram emot de närmsta decennierna.