Molnet, big data och mobiliteten medför att datavolymerna, variationen i källorna och antalet transaktioner växer, men lagringen har länge släpat efter prestandan på cpu, minne och nätverk.

Systemintegratören Advania anordnade ett seminarium om det senaste på området, och TechWorld var på plats.

It-avdelningen får allt i knät


Bo Hansson Holmqvist, Toyota Material Handling.
 

Vi träffade bland andra Bo Hansson Holmqvist, systemingenjör på Toyota Material Handling Europe, som upplever att det ofta blir it-avdelningen som får hitta lösningarna och ta på sig investeringarna.
– Men det är verksamhetsapplikationer som driver datatillväxten, säger han.

Andreas Bergqvist på HP tycker att det behövs en ny syn på lagring:
– Vi går från standardcpu:er till energi- och funktionsoptimerade soc-ekosystem med funktionsspecifik arkitektur.

En helt ny infrastruktur

Med soc avser han alltså system-on-a-chip, är en integrerad krets som har en specifik funktion men som innehåller flera olika sorters processorer och funktionsblock ihopkopplade till ett system.

Det är fråga om ett tekniksprång där servrar, lagring och nätverk smälter samman, och det kommer att ersätta dagens infrastruktur.


Andreas Bergqvist, HP.
Foto: Andreas Wallström
 

It-avdelningen måste räkna mer på vilka behov verksamheten kommer att ha, känna till vilka data som är kritiska när ny lagringsteknik tas in och anpassa säkerhetskopiering och servicenivåavtal efter det.

Tre trender inom lagring

TechWorld sammanfattar de viktigaste slutsatserna från Advanias seminarium så här:

Lagringen går från disk till virtualisering, då molntjänster blir allt populärare.
Server, lagring och nätverk smälter samman – de ses och administreras som en helhet.
Lagringsvirtualiseringen sänker kostnaderna för lokaler, energiåtgång, licenser och serverhårdvara.