Media ligger före marknaden

Vi noterar att det som är hett i media inte nödvändigtvis är hett på arbetsmarknaden – ännu. Under de senaste åren har till exempel molnteknologi, big data och avancerade säkerhetslösningar varit på tapeten i it-pressen, men i annonserna märks de knappt alls. Av de nymodigheter som ändå nämns är det framför allt webbtjänster som tar plats – en handfull företag ser gärna att du vet hur man bygger lösningar på till exempel Microsoft Azure. Men tjänstebehovet ligger ännu i sin linda.

En orsak till det här är sannolikt att de större företagen, som är huvuddrivande på arbetsmarknaden, ännu inte hunnit anamma den nya tekniken. De väntar på att lösningarna ska nå en mognadsfas.

Ett av de absolut märkligaste resultaten av annonsanalysen finns annars bland operativsystem. Microsoft fortsätter att totaldominera klientmarknaden och även ha stor andel på serversidan, men det syns inte i statistiken.

Vid en ren ordkontroll dyker Windows i alla dess olika former bara upp i ungefär 14 procent av annonserna. Det ska jämföras med Linux som finns i nästan 11 procent av texterna och olika Unixvarianter som finns i 5 procent. Det är ett förhållande som rimmar illa med hur det faktiskt ser ut på företagen.

Den främsta orsaken till det här är troligen att många arbetsgivare ser Windows som självklart och inte skriver ut det. Den som ska jobba med Exchange, Active Directory eller SQL Server förväntas behärska det operativsystem som alla produkter landar på.


Visst, Windows behöver sällan nämnas i annonserna, men det är intressant att Linux och Unix är relativt vanligt förekommande. Framför allt Red Hat finns i dag på många företag.


Alla förespråkare av öppen källkod tycker om att använda Apache som exempel, och även på arbetsmarknaden har den fria webbservern tagit kontrollen.

Apple fortfarande nischspelare

En annan detalj att notera är att Apple fortsätter vara en nischspelare på bolagen. Företagets framgång på privatanvändarmarknaden har inte fått något genomslag på arbetsmarknaden, bortsett för ett femtiotal efter­lysningar angående utvecklare med IOS-kompetens. OS X förekommer bara i en handfull annonser.

Mobil teknik förekommer annars relativt ofta. Omkring fem procent av annonserna hänvisar till endera IOS, Android, Windows Phone eller Blackberry. Intressant nog är det Android som ligger i topp.