I artikeln”Är du het nog?” kartlägger TechWorld de mest efterfrågade it-kompetenserna just nu. Vi valde också att fråga tre experter om läget på arbetsmarknaden.


Kerstin Eriksson, Arbetsförmedlingen

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, berättar utifrån deras rapport ”Var finns jobben?”:

– Höstens undersökning visar att för datayrken som kräver högskoleutbildning är arbetsmarknaden mycket god, framförallt för dem med erfarenhet. Systemutvecklare, testledare och it-arkitekter är eftertraktade. Nyutexaminerade möter en god marknad. Systemförvaltare befinner sig i balans.

– Minst ett programspråk är alltid bra att kunna, till exempel Java nämns ofta, säger hon.

Robert Battistich, vice vd på utbildningsföretaget Cornerstone, håller med, men framhåller även C#.

– Kompetens inom kravfångst, testning och andra soft skills efterfrågas mer, säger han.

Med soft skills, mjuka färdigheter, avser han sådant som handlar om att kommunicera, planera och organisera.


Robert Battistich, Cornerstone

Kerstin Eriksson på Arbetsförmedlingen ser att också projektledning och affärskunskap uppskattas.

Nya tekniker dröjer

TechWorlds kartläggning fann inte en stor efterfrågan på molntjänster, big data och säkerhetslösningar bland annonserna. Robert Battistich håller med om att större organisationer har väntat med tjänsterna tills att de måste göra investeringar i ny hårdvara, och påpekar att det är mycket juridik i att förstå och använda molnet.

– Det är tre år sedan man började tala om molntjänster, först nu börjar de efterfrågas, säger Håkan Ogelid, redaktör på rekryteringssajten CS Jobb.

– Systemutvecklare och programmerare arbetar numera som konsulter, bara bankerna har kvar sina egna.

Certifieringar inte så hett

Certifieringskrav är ovanliga enligt TechWorlds annonsanalys. Robert Battistich ser framförallt efterfrågan i partnerledet, där leverantörer kopplar certifieringar till kompetens.

– Det är en kulturfråga, i England har en ingenjör 10–15 certifieringar, men det där blir aldrig stort i Sverige, säger Håkan Ogelid.


Håkan Ogelid, CS Jobb

– Det ses som titelsjuka. Uppfattningen är att man i stället ska visa vad man kan. Utvecklare och programmerare kan vara duktiga utan utbildning.

Kvalificerad it-personal efterfrågas inom ett flertal branscher, både inom privat som offentlig sektor. Därför är det troligt att efterfrågan ökar. På längre sikt pekar Arbetsförmedlingen på en brist på it-specialister som utvecklare, programmerare, strateger och analytiker.

Fakta

Är du het nog? – TechWorld kartlägger de mest efterfrågade it-kompetenserna:

Arbetsförmedlingens artikel om läget 2014:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/1-29-2014-Lattare-fa-jobb-inom-manga-yrken.html
Läs hela Arbetsförmedlingen rapport ”Var finns jobben?” (pdf): http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c32af54143d88b8ff2543/Var+finns+jobben+2014.pdf
Sacos sida om it-yrken:
http://www.saco.se/yrken-a-o/it-yrken/
Om gapet mellan behoven och studenterna:
http://blogg.vk.se/mikael/2013/10/29/it-kompetens-viktigt-for-europa/