Säpo ville ha direkt tillgång

Det var i det här sammanhanget Säpo ville få direkt tillgång till data, i stället för att behöva begära ut det vid varje enskilt tillfälle.

– En isp är skyldig att spara uppgifter i sex månader enligt EU-direktivet. Om polisen begär ut data måste man, under förutsättning att kraven i lag är uppfyllda, lämna ut den utan dröjsmål. Men det här sker efter en bedömning i varje enskilt fall.

– Det finns inget lagstöd för det Säpo gör och det kan även ifrågasättas om det är lagligt. Leverantörerna har tystnadsplikt och ska själva säkerställa att den plikten följs. Enligt min mening kan Säpo alltså inte tvinga isp:er till att ge helt automatiserad tillgång till trafikdata, säger Agnes Andersson Hammarstrand.

Barnporr är ett undantag

Lagen säger alltså att polisen under vissa omständigheter har rätt att hämta ut uppgifterna, men lagen säger ingenting om att de har rätt att hämta ut dessa elektroniskt.

Så bortsett från barnporr krävs ett domstolsbeslut för att stänga en sajt. Men får en isp stänga ner vilken sajt man vill? Jon Karlung på Bahnhof stängde ju ner Lexbase.

– Bahnhof har precis som alla andra företag avtalsfrihet. I de flesta avtal finns skrivningar som reglerar när en sajt får stängas ner. Om ett företag vill lagra data hos Bahnhof så skriver de på ett avtal. Det avtalet gäller. Så allt beror alltså på hur Bahnhofs avtal är utformade, säger Agnes Andersson Hammarstrand.

Det enskilda avtalet avgör

I fallet med Lexbase kunde Bahnhof använda sig av villkoren och stänga ner sajten på grund av säkerhetsbrister, och det brukar dessutom stå i villkoren att man har rätt att stänga ner om kunden bryter mot lagen.

Och som isp har man naturligtvis ingen skyldighet att ta en kund, vill man inte det kan man säga nej av vilket skäl man än vill.

– Ingen tvingar dig att ha en kund. Undantag gäller enbart under speciella omständigheter, till exempel om du är dominerande på en marknad. Men om man har ingått ett avtal kan man inte bryta det hur som helst utan att åberopa villkoren i avtalet.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning