Öppen källkod = högt nallevärde

I princip finns det två sätt att ha full kontroll över den egna it-miljön: att bygga allt själv eller att använda sig av öppen källkod. Då får man möjligheten att fullständigt försäkra sig om att ett visst program inte gör någonting annat än vad det förmodas göra, och att man vid behov kan ändra i programmet för att det ska motsvara de egna behoven.

Då kan man behålla ett fungerande program så länge man själv vill, genom att välja att underhålla det eller att betala någon annan för att göra det.
Med öppen källkod, liksom med egenutvecklade program, kan man inte bli tvingad att byta version för att en extern tillverkare inte längre anser det lönsamt att sälja support för den version man använder.

Att använda öppen källkod-produkter gör oftast att man får en stabilare och samtidigt billigare it-miljö än vad proprietära produkter kan ge.

Det främsta skälet för att använda öppen källkod är ändå att det ger den trygghet som full kontroll över den egna miljön innebär. Öppen källkod har helt enkelt högt nallevärde.

Öppen källkod och fri programvara

Öppen källkod har en något vidare definition än fri programvara, men i grunden innebär båda begreppen att den som har rätt att använda ett program också har rätt till programmets fullständiga källkod. Vi väljer att inkludera program som ryms inom den vidare definitionen, och använder därför begreppet öppen källkod i artikeln.

Fri programvara, som det definieras av GNU-projektet och Free Software Foundation, beskrivs på http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
Öppen källkod, som det definieras av Open Source Initiative, beskrivs på http://opensource.org/osd

Definitionen av öppen källkod omfattar ett antal punkter, som sammanlagt ger rätt till fullständig kontroll över de program man använder.

Det finns alltid anledning att i första hand vilja ha ett program med öppen källkod. Alla företag vill väl ha kontroll över sin egen miljö? Med den senaste tidens diskussion om hur proprietära program från stora företag används för att samla information till massövervakning blir frågan om egen kontroll dubbelt aktuell. Vad finns det då för lämpliga öppen källkod-produkter för det de flesta företag behöver? Vi ger en rask översikt över program att ta en titt på.

Läs också: 10 heta Linux-distron att hålla koll på under 2014

1. Operativsystem och databasmotorer

Först på vår genomgång kommer infrastrukturen, det grundläggande som alla företag behöver i en eller annan form.

Till att börja med behöver man förstås operativsystem, det som gör en samling hårdvara till en dator. Där finns det två stora med öppen källkod, BSD och Linux. BSD har varianterna NetBSD, OpenBSD och FreeBSD, med lite olika inriktning. Linux finns i otaliga distributioner, för såväl servrar som kontorsdatorer. Bland de mest kända serverdistributionerna finns Ubuntu, som har varianter för såväl skrivbord som server, och Red Hat.

Det finns många Linux-distributioner att välja bland. För den som vill ha hjälp med urvalet finns många av dem listade på distrowatch.com och på www.linux.org.

Till infrastrukturen räknas också databasmotorerna, och då främst de relationsdatabaser som utgör datalagret för otaliga program. Där finns ett stort urval med öppen källkod, med PostgreSQL och MySQL som de mest spridda relationsdatabaserna.

Eftersom MySQL numera ägs av Oracle betraktas dess framtid som lite osäker, men de versioner som finns är populära och mycket användbara. De som vill fortsätta på det spåret framöver och vara säkra på att fortsatt kunna använda öppen källkod, vänder sig mot MariaDB, som till stor del utvecklas av samma personer som tog fram MySQL.