Penny valde transparens

Ett av de viktigaste skälen till att Penny valde att arbeta med just oled är dioderna inte är bakgrundsbelysta, och de ytor som inte har några tända pixlar förblir transparenta för användaren.

– En display med bakgrundsbelysning skapar ett ljust sken även över släckta pixlar, vilket gör att känslan av transparens ersätts med en yta, likt en vanlig tänd bildskärm som står på skrivbordet, säger Erik Lundström.

Det stora arbetet med nyutvecklingen av C Wear har varit att se till att den upplevda bilden täcker så stor del av ögats synfält som möjligt.

– Vi vill att användarna ska känna att grafiken framför ögat är en del av verkligheten, och inte är en display man tittar på eller tittar in i. Vi är inte nöjda än, även om det känns bra att vi lyckats lösa de optiska problemen med att få fram en lösning med 47 graders synfält, säger Erik Lundström.

Rökdykare kan få väldig nytta av C Wear. Brandmän kan få ledningsdata till sina rökdykare för att navigera i en brandhärd under en räddningsinsats för att lättare lokalisera sig och spåra hur man rört sig. Det är viktigt att kunna veta var övriga i truppen befinner sig, och om ritningar finns, till exempel var det finns gastuber och andra explosiva ämnen.

I en stridssituation undrar man alltid var alla de andra i truppen är och om de har träffat på fienden. Med gps och lämpligt radiosamband inom truppen kan alla se de andras position och var och en kan sätta in uppgifter om fiender och andra hinder. Man kan dessutom ta en bild av scenariot framför sig och skicka till de övriga. Det hela är ljudlöst.

Bild större än frimärke

Det kanske inte låter som mycket, men det är tre gånger större än Google Glass, och eftersom man i Pennys lösning ser igenom grafiken kan man i motsats till Google placera grafiken i ögats normala siktlinje. Man ville inte ha en bild i frimärksstorlek placerad i ena hörnet.

Penny arbetar just nu med att färdigställa stödet för sin externa kamera, samt alla api:er och utvecklingsverktyg.

– Redan i dag samarbetar vi med ett antal programutvecklare, exempelvis Stockholmsföretaget Vionlabs, som annars arbetar med appar för kunder i nöjesbranschen, säger Erik Lundström.

C Wear uppstod ur ett samtal som Erik Lundström hade med en rörelsehindrad, som bara hade ansiktsmusklerna kvar men ändå ville kunna sköta ett grafiskt gränssnitt.

Ur detta utvecklades en apparat som kan användas av sjukvårdare, brandmän, piloter, bilprovare, kirurger, montörer och reparatörer som vill ha händerna fria men ändå vill kunna välja i menyer, klicka på bilder, fylla i checklistor, få varningar och kunna se kurvor och vågformer.

Navigering med Google Glass kunde varit bra, om det inte var för att man måste prata sig fram.

Fakta

Oculus VR:
www.oculusvr.com
Öppet virtuellt samarbete:
Opencobalt.org
Penny AB:
www.penny.se
Om militära tillämpningar:
tinytw.se/cmore
Video om C Wear:
tinytw.se/cwear
Lean automation – det som Penny sysslar med:
tinytw.se/leanauto
Vr-tillämpningar för företag:
www.hypergrid­-business.com
Städjes förra artikel i ämnet:
tinytw.se/nastan