Den stora nyttan

Den stora nyttan blir inte för turister som vill navigera i okända städer, utan det blir inom industri, medicin, försvar och liknande arbetsplatser där man behöver ett stort informationsstöd för att kunna utföra en arbetsuppgift korrekt.

Utmärkt för stadsplanering
Simulatorer kan användas för mycket, till exempel stadsplanering. Man kan fråga ett antal människor i samma vr-möte frågor som: hur skulle det se ut om vi tog bort det här huset, bygger en ny järnväg här eller sätter upp solpaneler på taket? Ett nytt glashus bakom järnvägsstationen, kanske?

Det svenska intresseorganisationen Institute for Sustainable Transportation har gjort ett antal simulationer av ett område i Uppsala och avsikten är att i slutänden helt simulera 12 svenska städer för att kunna förenkla stadsplaneringen.
Se mer på tinytw.se/opensim
Virtuellt arbete i olika varianter


Det är bara att erkänna att KTH:s vr-kub inte var lösningen. Det är fint att kunna gå in i en (nästan) fysisk 3d-värld, men till priset av ett oändligt komplicerat maskineri. Vr-glasögonen löser det elegant. Bild: PDC KTH


Simulerade enzymer som deltar i kroppens ämnesomsättning.
Bild: Tim Vickers


Konstruktion av komplicerade system i flera dimensioner, som organisationsscheman eller stora flödesscheman, görs bäst i en 3d-värld. Bild: Duke University

 

Fakta

Oculus VR:
www.oculusvr.com
Öppet virtuellt samarbete:
Opencobalt.org
Penny AB:
www.penny.se
Om militära tillämpningar:
tinytw.se/cmore
Video om C Wear:
tinytw.se/cwear
Lean automation – det som Penny sysslar med:
tinytw.se/leanauto
Vr-tillämpningar för företag:
www.hypergrid­-business.com
Städjes förra artikel i ämnet:
tinytw.se/nastan