Även borriggarna styrs via det trådlösa nätverket.

– Talkommunikationen går med voip på samma nät, även om det dessutom finns traditionell mobiltelefoni i gruvan, säger Lars Byström, nätverkskonsult. Han fortsätter:

– I framtiden avser vi att para ihop vår talkommunikation med snabbmeddelanden via Microsoft Lync.

Wolis, wireless online loading information system, är ett system för produktionsuppföljning som finns trådlöst utspritt i gruvan. Däri registreras allt utsprängt material, sedan anger lastmaskinerna själva hur mycket av detta som lastats ut.

Men det kommer flera nya trådlösa tillämpningar. Det riktigt heta just nu är positionering inom 30–40 meter av mobiltelefoner och wi-fi-taggar i gruvan genom mätning av fältstyrkan för wi-fi, både för fordon och för individer. Det kommer att bli exaktare än dagens rfid-system som bara klarar lokalisering inom tio zoner i gruvan.

Dessutom visade det sig finnas ett behov av trådbunden datakommunikation i gruvan, scada-system, tankstationer, lokala kontor, verkstäder med mera, behov som ingen hade förutsett. Men nu finns infrastrukturen.

Undertecknad besökte gruvan senast 2001, och skillnaden är påtaglig. Nu utstrålar intervjupersonerna tillförsikt och gruvan spås en lysande framtid. Nya marknader har dykt upp, främst Kina, som förbrukar mängder av stål i landets uppbyggnadsprocess.

– De unga har börjat söka sig hit nu. Här har vi ingen arbetslöshet. Tvärtom har vi svårt att få tag i folk som kan geologi, sprängteknik och bergarbete i allmänhet. Dessutom ska vi snart öppna tre nya gruvor, säger Jan Carlsten.

LKAB satsar grönt. Hur kan en järngruva göra det? Jo, i och med att magnetitmolekylen i malmen innehåller en syreatom mer än konkurrenternas betydligt vanligare hematit, vinner man energi i förädlingsverket när den syreatomen lossnar under processen, och man slipper elda lika mycket i ugnarna som konkurrenterna.


Klicka för större bild!

Det finns två fjärrstyrningsrum, ett på marknivå där man kör tåg och krossar, och ett på ”fikanivån” 775 meter där man kör lastmaskiner och borriggar. Bland den mera exotiska maskinvaran finner vi seismikskåpen som lyssnar på seismiska rörelser i berget. Alla seismiska händelser rapporteras. Telia förser gruvan med mobiltelefoni och Telias internettjänst Homerun. Deras gsm-basstationer nyttjar LKAB:s fiber upp ur gruv­an, men väl uppe bryr sig LKAB inte om vad Telia gör med trafiken.

Även rundradio distribueras i gruvan – det gäller att inte satsa allt på ett kort. LKAB vill vara säkra på att om radiosystemen går sönder ska man fortfarande kunna få kontakt med ytan. Alla i gruvan bär dessutom en gasmätare som varnar för spränggaserna koloxid, kväveoxid och ammoniak. Gruvan fortsätter nedåt till 1 365-metersnivån.


Klicka för större bild!

Ovan ser vi Kirunagruvan i genomskärning. Nollmetersnivån var toppen på berget Kiirunavaara, som är bortsprängd sedan länge. I dag bedrivs brytningen på mellan 900 och 1000 meter. Malmhissarna kan inte ha hur långa linor som helst, så en omlastning sker vid 775 meter.