Tidigare i veckan ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet. Beslutet baserades på att domstolen anser att direktivet bland annat strider mot medborgares mänskliga rättigheter.

Efter EU-domstolens underkännande rådde viss osäkerhet kring hur de svenska internetleverantörerna och operatörerna skulle förhålla sig till beslutet. Bahnhof var först ut med att meddela att de med omedelbar verkan upphörde med sin datalagring. Efter att PTS, Post- och Telestyrelsen meddelat att man inte skulle vidta några åtgärder mot de företag som upphörde med sin datalagring, valde även Tele2 att göra samma sak. Nu är det alltså dags för nästa stora aktör, Comhem. På sin Facebook-sida skriver man:

"Comhem avser att sluta lagra data från och med måndag klockan 15.00 samt radera de uppgifter som tidigare lagrats, så till vida att PTS inte kommer med andra besked."