Bara några dagar innan Microsoft avslutade den allmänna supporten för Windows XP, passande de på att genomföra drastiska prissänkningar för den anpassade supporten som ger stora företag och myndigheter ytterligare ett år med uppdateringar.

– Jag tror att Microsoft ändrade priserna eftersom de ansåg att inte tillräckligt många kunder hade gått med i programmet, och för att de var oroliga för konsekvenserna av eventuella XP-sårbarheter, säger Daryl Ullman, en av grundarna av Emerset Consulting Group, ett företag som är specialiserat på att hjälpa andra företag att förhandla om mjukvarulicenser.

För två veckor sedan tackade en av Emersets kunder nej till att skriva på ett avtal motsvarande drygt 13 miljoner kronor för att få support för 10 000 Windows XP-maskiner. Bara några dagar senare kom Microsoft med ett nytt bud på 1,6 miljoner kronor. Daryl Ullman rekommenderar kunden att skriva på avtalet och det gjorde man också.

Flera andra företag med ett stort antal XP-datorer har berättat om liknande avtal med Microsoft. Detta uppger Computerworld.com.


8 april avslutades den allmänna supporten för Windows XP.

Den anpassade supporten, så kallade custom support agreement (CSA), erbjuder kritiska uppdateringar för ett operativsystem vars allmänna support har dragits tillbaka. Avtalen förhandlas fram med respektive kund och kräver att kunden har ett supportavtal kallat Premier Support.

I slutet av 2012 beslutade Microsoft att CSA-avtal skulle kosta 1 300 kronor per enhet och att maxtaket skulle ligga på 33 miljoner kronor för ett företag. Enligt flera källor är taket nu sänkt till 1,6 miljoner kronor, men priset per enhet står däremot fast.

Den allmänna XP-supporten avslutades den 8 april. 28 procent av världens persondatorer kör fortfarande det 13 år gamla operativsystemet.

IDG News