I nästa version av MySQL har Oracle genomfört flera justeringar som förbättrar prestandan hos den öppen källkod-baserade databashanteraren. Det pratas till och med om en fördubbling av hastigheten.

Ett så pass stort prestandalyft kan hjälpa organisationer att spara pengar på serverinköp eftersom det krävs färre servrar för att göra ett visst jobb. Det tillåter också dem att köra komplexa förfrågningar som hade tagit för lång tid med tidigare versioner. Det menar Tomas Ulin, Oracles chef för utvecklingen av MySQL.


Tomas Ulin

För ett par veckor sedan släppte Oracle den senaste utvecklingsversionen av mjukvaran, MySQL Development Milestone 5.7.4, tillsammans med ett antal tillhörande program för hantering av databaser.

I demonstrationer har den nya versionen visat sig kunna hantera 512 000 läsförfrågningar per sekund. Det är mer än dubbelt så mycket som föregångaren version 5.6 klarar av. Den maxar på 250 000 förfrågningar per sekund.

Prestandan hos cache-tillägget Memcached har också förbättrats. Den kringgår MySQL:s standardiserade databasmotor InnoDB för att komma åt databastabellerna direkt. På så sätt går det att komma upp i över en miljon förfrågningar per sekund.


Nästa version av MySQL blir mer än dubbelt så snabb.

Det har även genomförts förbättringar på andra håll. Tiden det tar att etablera en anslutning mot en databas har exempelvis minskats, i mångt och mycket tack vare ett samarbete med Facebook.

För några veckor sedan annonserade Facebook, Google och ett antal andra stora internetföretag att de arbetar tillsammans för att anpassa MySQL-koden för storskaliga webbanpassade operationer. Projektet går under namnet WebScaleSQL.

IDG News