Den moderna it-avdelningen föddes när datorerna blev arbetsstationer hos medarbetarna. Smör-och-brödapplikationer som system för order, fakturering, lön och lagerhållning behövde support för användarna, drifthållning av affärssystemen och säkerhet från inre och yttre hot. Tidigare hyrdes funktionalitet på stordatorer in med personal som operatörer och stansare från företag utifrån.

Det formade it-avdelningens sätt att arbeta, och även dess självbild. Den skulle vara ett stöd för verksamheten, med it-chefen som ansvarig för att infrastrukturen var säker, stabil och uppdaterad, men med andra systemägare för verksamhetsområdena. It-avdelningen kunde arbeta med funktioner som drift av hårdvara och mjukvara, nätverk och kommunikation, beslutsstöd, rapportering, support, säkerhet, planering och strategi.

Om data i molntjänster måste kontrolleras och ägas, kan man skaffa ett privat moln. Annars kan ett publikt moln passa bättre. Sker verksamheten på plats och data måste kontrolleras kan traditionell it passa bäst. Annars outsourcas. Källa: Bilderbeek

Din kontroll utmanas

Den här kontrollen utmanas nu av mobilitet, byod, big data och tunna klienter med molnet som server. Det är trender som uppskattas av ledning och personal eftersom de betyder snabb leverans av tjänster på begäran, lätthet att komma igång och ständig utveckling från leverantörerna.

Kunskap om verksamheten kommer numera in i it-systemen från användarna, och applikationer i molnet kan rymma allt från bokföring och fakturering till kundrelationshantering och helpdesk.

Missa inte: 14 gratis it-utbildningar på nätet


Niclas Karnhill, TDC

Outsourcing sker till konsulter och utlandet. Automatisering av utveckling, drift och tester av programvara (devops) pekar på att it-avdelningen allt mer förlorar kontrollen.

Niclas Karnhill på systemintegratörerna TDC Sverige berättar om en undersökning de gjort tillsammans med TNS Sifo om framtidens it-chef. Man frågade hundratals it-studenter i hela Sverige vad de väntar sig ute på företagen när de examineras, och fann flera intressanta trender bland svaren.

– Studenterna vill ha större satsningar på säkerhet. Särskilt framtidens kvinnliga it-chefer satsar mer på samarbetsverktyg och sociala medier. De kräver att kunna arbeta på distans. De förväntar sig att arbeta mer som ledare än som tekniker.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning