Det är ont om realism i det svenska samhället, det är det minsta man kan säga. Teknikmotsträvarna får allt mer fotfäste och bruket av slagrutor, homeopati och foliehattar ökar i samma takt som tyngden i den svenska skolundervisningen minskar. Det är inte lätt att vara gymnasielärare i dag. Men det är lätt att hitta på hittepå och det är lika lätt att publicera det på internet, för en publik som är idel öra.

Väldigt få har ett helhetsgrepp på hur pseudovetenskapen kryper in i samhället och ännu färre bryr sig om att ta krafttag och publicera något kring det. Föreningen Vetenskap och Folkbildning är en av de få. De utser en Årets förvillare, en person eller grupp som ägnat sig extra mycket åt att sprida pseudovetenskap och osanningar.

Årets förvillare 2013 blev lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen, SSS, som får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.

SSS har ingen entydig forskning att falla tillbaka på. Det finns inga entydiga rapporter om cancer, hjärtklappning och allergier (se symptomlista på SSS webbplats) – något som de själva skyller på att ”alla är olika” och ”det märks inget nu, men i framtiden”. Det enda man har till stöd är massor av rapporter om oroliga föräldrar, svartvita bilder på gråtande barn och artiklar med arga personer som tror att ”något måste vara fel”, att de garanterat är elallergiska och att myndighet­erna helt enkelt måste vara köpta av storindustrin. Sveriges Radio hjälper gärna till och sprider osakligheter.

Ur motiveringen: ”Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.”

"Skratt­et lär fastna i halsen den dag elallergikerna växt sig tillräckligt starka"

Teknikproffs och andra realister som läser TechWorld kanske skrattar åt SSS, men skratt­et lär fastna i halsen den dag elallergikerna växt sig tillräckligt starka för att bli en maktfaktor, ungefär som kreationisterna är i USA, med stor makt över skolväsendet.

Allt mera statliga och kommunala medel kommer att behöva avsättas för elsaneringar, strålningsfria zon­er, begränsningar för trådlösa nät och begräsningar för tv-sändningar och mobiltelefoni.

Samtidigt fortsätter den svenska skolan falla ned i en om möjligt ännu djupare kommunikations- och kunskapsgrav.

Just nu är det väldigt populärt bland svenska politiker att slå ned på skolan och föreslå en massa pseudoåtgärder, men det kan lätt blåsa över om någon intressantare skandal dyker upp (Pust? Pär?). Arbetet som jag tror lär behövas för att få skolan upp på fötter igen måste pågå i minst 25 år, och sådant tålamod har ingen regering.

Och SSS är tyvärr ingalunda ensamma. White TV är en annan obehaglig sajt som motarbetar forskning och utveckling med okunskap, näthat och absolut nattsvart knäppighet. Foliehatt på!