I kölvattnet på alla program för virtualisering och molnmjukvaror har behovet av central konfigurering ökat kraftigt hos systemadministratörerna.
Ett populärt ramverk för central konfiguration och rapportering är Puppet som finns för en rad operativsystem, både Linux, Unix och Windows.

Puppet är i sitt grundutförande öppen källkod och kan användas gratis, men det finns en viss inlärningströskel som tar ett litet tag att ta sig över.
Konfigurationsfilerna byggs upp logiskt i en klasstruktur och programspråket Ruby används för de av er som vill ha total kontroll över operativsystemet.

I Puppet Enterprise finns ett helt bibliotek med färdiga klasser som du kan distribuera ut till dina klienter. Omstart av Windows är en av nyheterna i version 3.1.

Ger bättre översikt

Puppet Enterprise är ett webbaserat, kommersiellt verktyg från Puppet Labs som underlättar jobbet och ger administratören en bättre översikt.

I senaste versionen av Puppet Enterprise har man gjort förbättringar i användargränssnittet som ska göra det enkelt att lägga till nya klasser och parametrar för mjukvarupaket som du behöver distribuera ut till dina klienter. I arkivet finns en rad färdiga moduler som du kan välja bland för att göra allt från att lägga till nya mjukvarukällor till att konfigurera databaser.

Skulle något gå snett under en konfigurering finns en ny version av Event Inspector, händelseloggen som talar om vad som gick fel – väldigt användbart för att skapa bättre moduler. För den som använder Puppet för att fjärrstyra Windows finns en ny modul för att hantera omstarter av operativsystemet. Bra att ha eftersom Windows tyvärr ofta kräver en fullständig omstart för att vissa ändringar ska träda i kraft.

Puppet Enterprise bygger på öppna mjukvaran Puppet Dashboard, men är mer välpolerat och klart att använda från start utan handpåläggning. Gränssnittet ger en god överblick men saknar bra rapportfunktioner.

De maskiner du administrerar ”ringer in” med ett visst intervall för att hämta uppdateringar. Vill du trycka ut ändringar direkt kan du använda dig av Live Management.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning