På Kinas unga och expansiva it-marknad är Ebuilder ett relativt okonventionellt företag. Man säljer nämligen inte någon fysisk produkt, utan en tjänst, som hjälper kunderna spara såväl tid som pengar.

Yrkesrollen cio är inte särskilt väletablerad i Kina, och det hör oftast inte till it-avdelningarnas uppgifter att hålla nere kostnaderna, utan snarare att lösa de utmaningar som landets snabba tillväxt för med sig.

– Vi måste snarare inse faktumet att vi ibland uppfattas som ett direkt hot mot den it-enhet som vi försöker komplettera med våra tjänster, säger Ulf Persson, som är ansvarig för affärsområdet Asia-Pacific och chef på kontoret i Peking.
Han menar att molntjänster är relativt underutvecklade här; det är ett vanligare tänk hos it-avdelningar att utveckla det mesta på egen hand, snarare än att förlita sig på applikationer eller en tredje part.

Ebuilders Pekingkontor är litet, med cirka 10 anställda, eftersom företagets infrastruktur finns i Kista.

Följde efter befintliga kunder

Då Ebuilder öppnade sitt kinesiska kontor för tre år sedan, var det alltså inte för att kinesiska företag efterfrågade deras produkt, utan på grund av att företagets befintliga kunder – särskilt Nokia – växte fort i Kina, och använde företagets plattform till att hålla koll på reparationer och leveranser. Men samtidigt finns en enorm potential Ebuilders tjänst hos kinesiska kunder.

– Nästa mål för kinesiska företag är att bli globala storspelare. Om de ska ge sig ut i världen måste de bli bättre på affärsprocesser efter köp, bland annat garanti- och returservice, och inte endast förlita sig på att lansera nya produkter så snabbt och billigt som möjligt, säger Ulf Persson.

Han lägger till att det i Kina inte existerar samma märkeslojalitet som i väst, vilket mycket beror på att inhemska företag nästan helt förbiser garanti och annan service. Att Apple snabbt knep en stor marknadsandel här hänger samman med dess garantivillkor och ambition att utbilda kunderna i hur man använder företagets produkter.

Många potentiella kinesiska kunder vet inte mycket om molntjänster. Vid ingången till Ebuilders Pekingkontor talat skyltarna om ”säkerhet” och ”effektivitet”.