En förhållandevis ny trend inom företagssäkerhet är app-containrar för smarta mobiler. I praktiken innebär tekniken att företagsappar och data kapslas in i en krypterad container som är helt isolerad från resten av enheten.

Det finns främst två olika typer av app-containrar: applikationsspecificerad (application-specific) och applikationsneutral (application-neutral). Den förstnämnda bygger på att proprietära säkerhets-api:er integreras i binärkoden till företagsappar som utvecklats för en viss organisation. Den senare typen, även känd som wrapping) innebär i stället att apparna sveps in en slags sjal av säkerhetspolicyer, utan att deras binärkod behöver skrivas om.

Indelning i två delar

Android och IOS har olika förutsättningar för containrar. Hos Android är det möjligt dela in telefonen i två partitioner: en krypterad där appar och data är isolerade och en privat där användarna kan ladda ner vilka appar som helst. IOS kan däremot inte ha två profiler med olika privilegier på samma enhet. I stället går det att skapa containrar som säkrar och isolerar enskilda appar.

Precis som med mobile device management-programvara gör app-containrar det möjligt att enkelt skjuta ut nya säkerhetspolicyer, fjärradera känslig data och backa upp innehåll från apparna. De flesta app-container-produkter på marknaden erbjuder också en uppsättning säkra applikationer, exempelvis webbläsare, mejlprogram och kalender.

Jämfört med många andra säkerhetslösningar har containrar fördelen att allt privat material på enheten förblir oåtkomligt för it-avdelningen. Ett annat stort plus är att de företagsdata som ligger i den krypterade containern inte skadas om en användare råkar ladda ner en malware-app till sin telefon.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning