SQL Server är en mycket väl utbredd produkt som enligt Microsoft i dag används för att husera cirka 46 procent av världens databaser. Nu finns SQL Server 2014 ute, fylld med en hel del nya funktioner.

Den kanske största nyheten är In-Memory OLTP, eller Hekaton som funktionen hette under betafasen. Hekaton betyder hundra på grekiska, och det anspelar på att Microsoft hade tänkt sig en hundrafaldig ökning av hastighet i databasen. De nådde inte riktigt ända fram, men funktionen ger ändå en avsevärd hastighetsökning i många fall.

Sedan några år blir inte processorer särskilt mycket snabbare, eftersom de då skulle bli för varma under drift. I stället placeras fler kärnor i varje cpu, och minnespriserna fortsätter att sjunka i takt med att Moores lag fortsätter att vara sann.

När databasen är skapad kan vi skapa minnesoptimerade tabeller. Men varför finns inget grafiskt gränssnitt?

Maximera prestanda med ram

Det här har Microsoft tagit fasta på, och ger i SQL Server 2014 möjlighet att maximera prestanda genom att bättre utnyttja ram. In-Memory OLTP kan ge en oerhörd prestandaförbättring utan att du behöver ändra på någon programkod i applikationer eller lagrade procedurer (stored procedures).

Funktionen går ut på att placera vissa tabeller, inte hela databasen, i ram, liksom samtliga index som hör till de tabellerna. Det här kan enligt Microsoft ge mellan 10 och 50 gånger snabbare hantering av data.

Bwin, ett företag som håller på med vadslagning på sport på nätet, kunde på samma hårdvara hantera 250 000 transaktioner per sekund i stället för tidigare 15 000 transaktioner genom att använda sig av In-Memory OLTP.

Förutom nämnda funktion kan SQL Server 2014 snabba upp transaktioner avsevärt genom att kompilera lagrade procedurer till C-kod och därefter till dll-filer som körs med maskinkodshastighet. Detta i kombination med In-Memory OLTP kan ge en oerhörd skillnad i hastighet.

In-Memory OLTP ger bästa effekt vid mycket hög transaktionshastighet då normalt diskens hastighet skulle ha börjat bli en begränsning.,

En annan nyhet är att tabeller inte låses i sin helhet vid skrivoperationer, utan enbart radvis.

En databas kan lätt flyttas över till Azure SQL som paas-tjänst.

Backuper kan enkelt krypteras med aes.