Fredrik har precis O'Reillys "Version control with Git" och inleder därför veckans podcast med att diskutera litteratur inom programmering. Vad är det egentligen som de tillför när dokumentation är mer tillgänglig än någonsin? Tobias ger dig svar på det och dessutom en bra dokumentation för den som vill få grepp om den funktionsrika textredigeraren Vi.

Microsoft med både dess mobiler och utvecklingsplattform tas också upp i avsnittet. Därifrån leder diskussionen in på farliga saker att göra i kod och varför satser som goto, break och continue bör användas med varsamhet.

Lyssna på avsnittet här:

Mer info och länkar till avsnittet här

Du kan även se en videoversion av podcasten på Youtube: