IOS7

Med hjälp av Siri och några snabba tryck går det att ta sig förbi låsskärmen i IOS 7.1.1 för Iphone 5, och sedan ringa eller ändra alla kontakter i telefonen, skriver Theat Post.

Genom att trycka på TouchID-knappen flera gånger aktiveras Siri. När man frågar efter sina kontakter får man svaret att telefonen måste låsas upp, men sedan går det utmärkt att be Siri ringa upp en kontakt, varefter man kan komma in och ringa eller ändra kontakter.

Men det verkar som om IOS släpar även på äldre sårbarheter. Andreas Kurtz, en säkerhetsforskare och grundare av Neso Security Labs, upptäckte i slutet av förra månaden att e-postbilagor kan läsas utan kryptering eller begränsningar om en angripare får åtkomst till enhetens filsystem, Mobilemail.app, på senare versioner av IOS. Kurtz hittade sårbarheten i IOS-versioner så gamla som 7.0.4, vilket antyder att den funnits sedan i höstas.

Apple känner till de båda problemen, och ska arbeta på att lösa dem. Än finns inget datum för när uppdateringen kommer.