Om du trodde att Christer Fuglesang bara var en tyngdlös kille som hoppade runt i rymden, har du fel. Han är visserligen anställd som astronaut av ESA, European Space Agency, men han har fått ett förordnande som adjungerad professor på KTH. Hans huvudsakliga forskningsämne är partikelfysik och det har han utvecklat på CERN, där han blivit Senior Fellow.

Vi träffar Christer Fuglesang på KTH där han numera är föreståndare för KTH Rymdcenter.

Christer Fuglesang
Professor Christer Fuglesang.

Bild: Audrone Vodzinskaite

– Det förekommer mycket rymdrelaterad verksamhet på olika institutioner på KTH som behöver stärkas och samordnas. Det finns en potential på KTH som inte har utnyttjats, men genom samordning kan man skapa synergier, och genom att synliggöra att detta utförs på KTH stärker man högskolans varumärke och kan attrahera mera rymdforskning till skolan. Men mycket är i en uppbyggnadsfas, och fanns inte ens för ett år sedan, säger Christer Fuglesang.

Experimentell rymdverksamhet har funnits på KTH sedan 1960-talet, inspirerad av bland andra nobelpristagaren Hannes Alfvéns forskning.

Verksamheten sysselsätter för närvarande cirka 50 forskare inom astrofysik, rymd- och plasmafysik, jordobservation, satellitnavigering, fysiologi, teknik utveckling och utbildning.

– Rymd stimulerar allmänhetens och särskilt ungdomars intresse för vetenskap och teknik. Vi har funderingar på att låta studenter bygga satelliter tillsammans. Det är helt nytt i Sverige, säger Christer Fuglesang.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Om KTH Rymdcenter:
tinytw.se/rymdkth
Alfvénlaboratoriet:
www.alfvenlab.kth.se
Rexus och Bexus:
www.rexusbexus.net
Muscat:
muscatexperiment.se