molnet

Efter några år av hajp och nyhetens behag har molntjänsterna börjat mogna. Det finns ett antal stora leverantörer att välja på, och alla utlovar prestanda och driftsäkerhet som ett halvstort företag bara kan drömma om att uppnå med en egen serverpark. Prissättningen är också ofta väldigt lockande.

Så då är det väl bara att börja migrera alla sina data ut i molnet? Inte riktigt. Som vanligt med it-tjänster måste man se till att kunna lita på sin leverantör, men du kan inte lita blint på att leverantören vill det du vill – det blir tydligt i synnerhet den dag då du börjar fundera på att byta leverantör.

Scenario
Ett medelstort företag ser klara fördelar med att börja köpa in molntjänster för att ersätta vissa applikationer, och inte minst för att kunna lägga ut filer där i stället för att behöva bekymra sig om eget diskutrymme, backuper och vad som händer om en server brinner upp.

Men först behöver företaget försäkra sig om att deras data verkligen är framtidssäkrat hos den tilltänkta leverantören, även om de om några år skulle vilja byta leverantör. Det visar sig att det finns ganska många punkter som måste utredas.

 

De stora molnföretagen har naturligt nog till mål att tjäna pengar, inte att i första hand tillfredsställa någon annans behov. Därför är det viktigt att kunderna också har en viss mognad, och ser till att ställa rätt frågor i tid.
Till hjälp har vi sammanställt denna lista på 11 frågor som man alltid bör ställa till sin molnleverantör innan man börjar anförtro dem sina affärskritiska data.

1. Vem äger data som placeras hos er?

Data är a och o för i princip alla system, och den tillgång som företaget väsentligen lägger i it-miljön. Därför rör den första frågan vem som har rättighet till dessa data, och på vilket sätt. Den kan också formuleras så här: Gör ni några anspråk på våra data?

När molntjänsterna började lanseras var det många leverantörer som svävade på målet i den här väldigt centrala fråga. Allt mer medvetna kunders krav har haft effekt, men det är fortfarande viktigt att försäkra sig om att ägarskapet är fullkomligt klart.

Det är också viktigt att inte förväxla ordentliga företagstjänster med diverse gratistjänster, till exempels Googles Gmail för privatpersoner eller Facebooks grupper, som ofta bygger på att leverantören har rätt att använda den information som läggs upp.

cloud computing

Molntjänster består av olika delar, där användaren kopplar upp till ett programgränssnitt eller använder sig av ett webbgränssnitt, och programlogik och data finns bakom tjänster i ”molnet”, det vill säga utspridd på en mängd servrar på olika platser.

2. Hur garanterar ni dataintegritet?

Om det är viktigt vem som äger data, är det förstås också mycket viktigt att det varken förvanskas eller kommer i orätta händer. Det gäller även de molntillämpningar som bygger på tjänster av olika slag, inte bara ren datalagring.

Hur ser leverantören till att den information som passerar deras tjänster förblir korrekt? Hur har de testat tjänsterna? Att bara fråga leverantören om de garanterar informationsintegriteten är däremot meningslöst – det är svårt att föreställa sig någon som svarar nej på den frågan. Det här när man frågar ”hur?” som svaret blir intressant.