Problemen med Windows 8.1 Update (KB 2919355) fortsätter. Det har nu framkommit att uppdateringen kan framkalla ytterligare två felkoder, 80070371 och 80071A91, när den installeras.

Sedan tidigare är det känt att Windows 8.1 Update även ligger bakom felen 800F0922, 800F0923, 80070003, 80070005, 80070490 och 80073712. Förra veckan publicerade Microsoft lösningar för några av dem.

Nu står det klart att en installation av Windows 8.1 Update även kan leda till att Internet Explorer 11 kraschar när du aktiverar eller stänger av företagsläge, något du kan läsa om i KB 2956283. Du kan också drabbas av blåskärm vilket finns beskrivet i KB 2967012.

internet explorer 11
Windows 8.1 Update kan krascha Internet Explorer 11.

Microsoft har släppt uppdateringen i en ny version med ändrade metadata för installationen. Den tillhörande Knowledge base-artikeln är nu uppe i version 21.

Windows 8.1 Update är för övrigt den uppdatering som Microsoft har tänkt använda som grund för alla kommande Windows 8.1-uppdateringar. Microsoft har tidigare sagt att den som inte installerar Windows 8.1 Update innan den 12 maj inte kommer att kunna ta emot framtida säkerhetsuppdateringar.

I måndags backade dock företaget på den punkten. Nu är det istället den 9 juni som gäller som sista installationsdatum.

Totalt har det dokumenterats elva olika felmeddelanden, felkoder och krascher relaterade till Windows 8.1 Update. Ytterst få av dessa är helt lösta. Microsoft har nu bara några veckor på sig att hitta lämpliga åtgärder – 9 juni närmar sig snabbt.

IDG News