Signalerna på ett datakassettband är egentligen analoga toner i olika tonhöjd som källdatorn omvandlat. Den dator som läser av kassettbandet återomvandlar de analoga tonerna till digital information.

Eftersom fm-radio har ett bredare frekvensspektrum än de flesta bandspelare var metoden både enkel och effektiv. Sekvensen var dock tvungen att vara hel och obruten; därför var det viktigt att signalen aldrig blev för svag eller stördes ut av oväsen.

– ”Radio dator” nådde som sagt bara ut till Stockholms innerstad, och för egen del handlade det mest om att ha kul. Ledningen för Sveriges Radio gillade nog aldrig riktigt närradions tvära kast och väldigt varierande kvalitet, men så småningom hörde de av sig och ville gärna prova vårt koncept, säger Per Eriksson.

Hans Engström
Hans Engström var ansvarig
för ”Radio dator” som körde igång i november 1983, och när ”Datorernas värld” började sändas i december 1984 fanns han med som bisittare till Vetenskapsradions Bertil Nyström.

STOCC lånade en studio av Motormännens riksförbund för sina sändningar. Informatör för föreningen var Hans Engström och han var även ansvarig för ”Radio dator”. Han minns mycket väl hur initiativet plockades upp av Sveriges Radio under hösten 1984.

– Vi halkade faktiskt in på P1 tack vare Erik Fichtelius. Han var medlem i STOCC och utredde datorns möjligheter för Sveriges Radio. Det var han som kopplade ihop oss med Leif Stenström på Vetenskapsradion som sedan drog igång ”Datorernas värld”.

Till en början blev det bara tre pilotavsnitt av ”Datorernas värld” över jul och nyår 1984–85. Upplägget var snarlikt det ”Radio dator” framgångsrikt använde sig av, och medlemmarna i STOCC fick skicka in program att sända ut.


Ville inte skrämmas

Sändningarna började klockan 21 på kvällen, men själva datasignalerna kördes senare på natten för att inte skrämma bort lyssnare som var ovana vid ljudet.

Det blev ett uppehåll fram till oktober 1985, men därefter sändes cirka tjugo avsnitt av ”Datorernas värld” varannan vecka i knappt ett år.

– Vi sände faktiskt ”Radio dator” parallellt med ”Datorernas värld” fram till 1986. Att vi lade av då berodde på att vi inte längre hade tillgång till studion. Jag bytte jobb och vi började då i stället lägga mer energi på vår medlemstidning, säger Hans Engström.

Under 1986 sändes det sista programmet av både ”Datorernas värld” och ”Radio dator”. Vid denna tid slog Commodore 64 igenom på bred front i Sverige och många unga fick tillgång till en billig och kompetent hemdator. Ungefär samtidigt började även modemet bli populärt och bbs:ernas tid grydde.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning