Devops är utan tvekan ett av de hetaste begreppen bland it-proffs för närvarande. Utvecklingsmetoden syftar till att flytta utveckling närmare infrastruktur, och gör mest nytta i större verksamheter där utveckling och infrastruktur vanligen bildar två motpoler.

Ett vanligt problem är en applikation som fungerar felfritt i utvecklingsmiljö men som krånglar i produktionsmiljö. Att felsöka konfigurationen för att hitta skillnader kan ofta bli tidskrävande.

Guardrail från Scriptrock är en tjänst som främst riktar sig till devops-anhängare, men dess verktyg är användbara för de flesta som arbetar med servrar.

Tjänsten är molnbaserad och läser in information från dina system via installerade agenter eller en ssh-anslutning. Informationen presenteras sedan antingen som ett klickbart diagram eller i tabellform.

guardrail

Guardrail har ett lättförståerligt gränssnitt som gör att du sällan behöver titta i dokumentationen.

Koppla in via ssh eller klient

Enheter som ska övervakas kan kopplas in genom antingen en vanlig ssh-anslutning eller genom en installerad klient som agerar agent.
När enheten lagts till sker en första genomsökning av systemet där filer, tjänster, nätverksportar, miljövariabler, installerade paket och användargrupper läses av. Sådana genomsökningar upprepas sedan dagligen eller ännu oftare.

För varje enhet finns en sökfunktion som låter dig söka igenom all information, bland annat vilka tjänster, portar och filer som är relaterade till ett visst program. Du kan även jämföra en enhets nuvarande konfiguration med historiska punkter eller en annan enhet, till exempel i utvecklingsmiljön.

En uppskattad funktion är att enheter kan grupperas i miljöer, vilket gör strukturen tydligare. I stället för en enda lång lista får du då dina enheter presenterade efter miljö, till exempel back office-system, e-handelssystem eller e-post-system.

guardrail

Det är möjligt att jämföra en servers nuvarande konfiguration med historiska punkter eller andra maskiner.På så sätt kan snabbt skillnader i konfiguration upptäckas och åtgärdas.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning