Program som sålts på skiva försvinner. Microsoft har nyligen lagt ned supporten för Windows XP, Office 2003 och Exchange 2003. Office 365 möter som molntjänst inte samma konkurrens från gratis kontorspaket som Openoffice.

daniel akenine
Daniel Akenine

Betydelsen av molnet blir allt större. Kostnadsbesparingar för hårdvara och energi liksom förenklad administration är tilltalande. Klustrade lösningar ger redundans och större datatillgänglighet.

– Numera är investeringar molntjänster i första hand. Man måste snarare ange varför man inte investerar i moln, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef för Microsoft i Sverige.

Säljer överkapaciteten

Tillgängligheten på massiva datacenter har ökat. Ägarna till stor kapacitet kan dela upp den i virtuella maskiner och sälja tillgång till dessa. Då kan användare hyra in sig på servrarna och få lagring, kapacitet, programvara och andra tjänster där de är som billigast och tillgång när man behöver den. Det är nyttigt att it-avdelningen även i fortsättningen kan nå tjänsterna och autentisera dem, vare sig de ligger i molnet eller inte.

Det är inte tekniken som ska vara i centrum för den här automatiseringen och självbetjäningen, utan användaren. Molnet är ett sätt att bygga ihop lagring, server och kommunikation till ett datacenter, och gör det lättare att hålla ordning på installationer och licensieringar. Snarare än att ge en möjlighet för verksamheten att vid inköp gå runt it-avdelningen, så innebär molnet att it-avdelningen får större utrymme som serviceorganisation.

Arvid Johansson
Arvid Johansson

– Det gäller att optimera driften, att se vem som är bäst på att sköta vad, berättar Arvid Johansson, cio på gymkedjan Sats.

– Då kan vi fokusera på att leverera lösningar till medlemmarna.

Sats valde Microsoft

Sats har valt en molnlösning med Microsoft Office 365 och Microsoft CRM Online. Tidigare använde man samma produkter men lokalt, i egen drift.

Uppdateringar av program och underhåll blir snabbare. Molnet öppnar även för nya tjänster – Sats medlemmar kan få tillgång till träningsprogram på webben, instruktioner och tips genom en app på hur de kan följa upp sin träning och kosthållning.

Just innovationen och de nya tjänsterna är viktiga för att molnet ska löna sig. Det är inte alla organisationer som behöver vara uppdaterade med det senaste. För dem blir det dyrare att betala de årsavgifter för molntjänsten som motsvarar den programvara som de tidigare köpte fysiskt.

molntjänster
Den största fördelen med molnet kan vara betalningsmodellen. Vanligen betalar man endast för sin användning av dataresurser.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Vem får stänga en sajt?
tinytw.se/vemfar
Molnjuridik del 1:
Klassa dina data
tinytw.se/klassadata
Molnjuridik del 2:
Varför mörkas säkerheteni molntjänsterna?
tinytw.se/morksak