Slutet blev mycket abrupt för det välkända krypteringsverktyget Truecrypt, som baseras på öppen källkod.

WARNING: Using Truecrypt is not secure as it may contain unfixed security issues, står att läsa på den officiella webbplatsen truecrypt.sourceforge.net.

Den tidigare webbplatsen har blivit ersatt med en statisk webbsida som förklarar hur man aktiverar Bitlocker på sin Windows-installation.

This page exists only to help migrate existing data encrypted by Truecrypt, står det att läsa. Vidare kommer följande meddelande:

The development of Truecrypt was ended in 5/2014 after Microsoft terminated support of Windows XP. Windows 8/7/Vista and later offer integrated support for encrypted disks and virtual disk images. Such integrated support is also available on other platforms (click here for more information). You should migrate any data encrypted by Truecrypt to encrypted disks or virtual disk images supported on your platform.

Det finns fortfarande kvar en länk för nedladdning av Truecrypt 7.2. Dock går det inte att kryptera med denna version, enbart avkryptera befintliga volymer du redan skapat.

Indikationer pekar på att den version av Truecrypt som finns att ladda ner kan vara manipulerad och att webbplatsen kan vara hackad. En avsevärd mängd av koden är ändrad mellan version 7.1a och 7.2.

Vi rekommenderar alla läsare att iakta stor försiktighet!

För löpande uppdatering, följ OpenCryptoAudit på Twitter!

TechWorld har kontaktat representanter från Truecrypt och väntar på svar.

Kenn White, Truecrypt
Kenn White, del TrueCrypts code-auditing-projekt, meddelar följande via Twitter.

Truecrypt warning

Truecrypt varnar på sin officiella webbplats att verktyget inte längre är säkert. Istället rekommenderar man att kryptera sin lagringsvolym med Microsofts BitLocker, som inte baseras på öppen källkod.