I slutet av maj gick Pycon av stapeln i Stockholm. Kodsnack var på plats och tog tempen på den svenska Pythonscenen. Diskussionen tar avstamp i insamling och bearbetning av data för att sedan glida in på kryptomystik.

Du har väl inte missat vår nya sajt om systemutveckling?

Ett av Pythons stora problem är de två olika versionerna, 2.7 och 3.x, som existerar parallellt. Många bibliotek är fortfarande endast kompatibla med 2.7.x medan senaste version av Python är uppe i 3.4. Vad beror detta på och hur ska man lösa det?

Att Pythons kärnutvecklare en efter en lämnat projektet har knappast stärkt språket. Pythons skapare Guido van Rossum var länge anställd hos Google men sedan förra året arbetar han på Dropbox. Så hur ser framtiden ut för Python?

Läs mer hos Kodsnack eller lyssna här: