Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har till sist insett att vi som inte vill titta på tv inte kan tvingas till det. En dator är inte en tv trots allt. Mediasverige är skakat. Men inte rört. Tvärtom är det nog många som fnissar åt Radiotjänsts sturska tongångar och inkassokrav. HFD:s beslut kan sammanfattas sålunda:

”Den enskilde måste gå till en särskild sida på internet och aktivera en länk”.

Men radiolagen är ingalunda klar, utan velar hit och dit och domslutet innebär en massa ordmärkerier och utflykter i svenska språket. Det mynnar ut i att HFD inte har samma åsikt som Radiotjänst i fråga om ordalydelsen ”avsedd för” mottagning av utsändning. Ur domen saxar vi vidare ”om en förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.” Det hela slutar alltså på ett demokratiskt sätt.
 
”Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolen att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening.”

Radiotjänst svarar (av naturliga skäl) inte i telefon idag, men det gör en av HFD:s jurister. Vid samtalet framkommer följande viktiga fakta:

Domen kan inte överklagas.
Domen undanröjer Radiotjänsts beslut att utkräva avgift inbetalad mellan 2013-02-01–2014-06-13 för den enskilda person som klagat. Radiotjänst har alltså aldrig haft lagen med sig.

Domen gäller inte någon annan, så var och en som vill ha tillbaka sina pengar måste vända sig till Radiotjänst och kräva tillbaka pengarna.

Men Radiotjänst tolkar det givetvis annorlunda och menar att de hade lagen med sig fram till beslutsdatum 2014-06-13 och tänker därför inte betala tillbaka något. Inte för inte kom beslutet fredagen den 13:e. Här är det upplagt för nya rättssaker. Tittar man på Radiotjänsts hemsida, redovisar de domslutet, men på samma sida finns en bild på en lagbok och en domarklubba och nya hotelser: ”Om du inte anmäler att hushållet eller företaget har tv-mottagare riskerar du polisanmälan och böter.” Det är uppenbart att de inte kommer att backa ut i skuggornas värld.

Vad blir Radiotjänsts nästa drag? Jag skulle inte tro att de lägger sig platt. En betydande inkomstkälla försvann ju. Finns det något annat knipslugt sätt att ta ut avgifter av datorägare?

Hur kommer Radiotjänst att behandla de personuppgifter man tagit in i samband med utsugningen? Det går inte att få tag i dem för deras telefon är upptagen.

Jag tar mig friheten att så här offentligt räcka ut tungan åt den oförskämda, sura radiotjänstekvinna som ringde och var otrevlig mot min utländska hustru. Så ska en myndighet inte bära sig åt.

Så här började min egen konflikt med Radiotjänst.