I Vsphere 5.5U1 har VMware inkluderat en ny funktion som ger möjligheten att utnyttja lokala diskar i värdservrarna. Det ger en feltolerant lagringslösning utan att man behöver köpa separat hårdvara. Funktionen heter Virtual San (Vsan) och är inbyggd direkt i hypervisorn ESXI. Den ingår inte i någon befintlig licensform utan måste köpas till som en separat modul, till en kostnad på cirka 17 000 kronor per fysisk cpu.

vsan

Lagringstrafiken separeras med fördel via en egen Vswitch och separat fysisk anslutning. Här konfigurerar vi vår Vswitch för Vsan.

vsan

Man aktiverar funktionen Vsan på klusternivå. Vi väljer den manuella metoden för att få kontroll över förloppet.

Här ser vi de diskar som Vsphere har detekterat och som kan ingå i ett Vsan. Notera att man måste ha minst en ssd per värdserver.

vsan

När vårt Vsan är skapat formateras det automatiskt med vmfs och kan användas som vilken lagringslösning som helst.

Kostar minst 100 000 kronor

Man kan ha mellan 3 och 32 värdservrar i ett lagringskluster, vilket ger en minimikostnad på drygt 100 000 kronor för enbart licensen. Den kostnaden måste sättas i relation till vilka funktioner en traditionell extern iscsi-lösning för lagring ger. Vsan kräver minst en ssd och en magnetisk disk i varje värdserver som ska bidra med lagringsyta till klustret, något som också måste räknas in i kostnaden för lösningen. VMware anger att man bör beräkna ett storleksförhållande på 1:10 mellan ssd och magnetisk diskyta.

Vi testar att aktivera Vsan på tre värdservrar som kör ESXI 5.5U1 som är bestyckade med rätt lagringsmedia. Det är tydligt att VMware har lyckats göra det enkelt att få fart på ett Vsan.

Manuellt för mer kontroll

På några få minuter har vi fått igång en vmfs-formaterad lagringsyta och kan lagra vm:ar på den. På klusternivå väljer vi att aktivera funktionen Vsan och får då ange om vi vill ha en automatisk konfiguration, som adderar all tillgänglig disk till vårt Vsan, eller en manuell variant där vi själva får ange vilka diskar som ska ingå i det.

Vi väljer den manuella varianten för att få kontroll. Nästa steg är att lägga till diskar till vårt Vsan. Det är enkelt och vi behöver bara med kryssrutor ange vilka ssd och magnetiska diskar som ska ingå i lösningen.

Efter några minuter är vårt Vsan klart och vi kan börja använda det för att lagra våra vm:ar på. Inte alla värdar i Vsan-klustret måste bidra med disk till klustret, det går bra att vissa tillagda värdar enbart utnyttjar ett befintligt Vsan för lagring.

TechWorlds slutsats

Vsan är enkelt att konfigurera och känns mest som ett alternativ till att köpa in en iscsi-baserad lagringslösning – lagringstrafiken måste gå över ethernet oavsett lösning. Även om vi gillar Vsan hade det varit mycket enklare att ge höga betyg om funktionen hade ingått i den vanliga licensen för Vsphere.

Nu måste man betala minst 100 000 kronor extra för att få lokal redundant lagring i värdservrarna vilket gör att det inte är en given lösning att använda. Externa iscsi-lösningar kan fås för billigare penning än så och de har ofta avancerade funktioner för diskhantering, replikering och redundans. Vårt råd blir att du gärna kan utvärdera Vsan, men se även på vilka externa lösningar du kan få för samma eller lägre kostnad.

FAKTA OCH BETYG

Produkt: Virtual SAN 1.0
Tillverkare: VMware
Produkttyp: Distribuerad lagringslösning
Kontakt: http://www.vmware.com/se/products/virtual-san
Cirkapris för lokal installation: 17 000 kronor per cpu. 3 värdar krävs, vilket med 2 cpu per värd ger en minimikostnad på 105 000 kronor för Vsan. Om den enbart används för vdi är priset 50 dollar per användare

+Enkel installation.
Distribuerad Vswitch ingår i licensen.
 
- Ganska dyr produkt jämfört med fysiskt san. Påverkar cpu-prestanda på värdserver. Maximalt 100 vm per värd. Kan medföra en begränsning för vdi. Kräver ssd i värdserver.
 

BETYG
Installation: 8 av 10
Prestanda: 20 av 30
Funktioner och finesser: 20 av 30
Prisvärdhet: 15 av 30

TOTALT: 63 av 100