kontor moln

Vi har testat hur smidigt det är att redigera vanliga kontorsdokument i mobiler och på surfplattor, med molnet som mellanlagringsstation. Vi delade in testet i fyra ronder. Deltagarna var Google Docs, Apple Iwork och Office Online.

Vi hade två enheter till varje kontorsprogramvara: smarttelefon och surfplatta från LG med Google Docs, Iphone och Ipad Mini för Iwork, och Nokia-smartphone och Microsoft-surfplatta för Office Online på Onedrive.
Notera att Microsofts produktsvit i molnet tidigare kallades Office 365 och låg på Skydrive. Nytt år, nya namn.

Mycket fippel med konton

Det är inledningsvis mycket fipplande om man inte har konton tidigare till Google, Microsoft eller App Store. Något fel i ifyllandet eller nätverksanslutningen gjorde att App Store-kontot bara delvis registrerades, och först efter besök på den vanliga stationära datorn gick det att komma vidare genom att verifiera kontoadressen.

Vi blev också tvungna att registrera wi-fi-uppgifter flera gånger på Ipad-enheten innan nätverksmiljön fungerade. Övriga enheter gick förhållandevis smidigt att koppla till nätverket.

Det gick inte heller att få igång Iphone 5s utan sim-kort, något som kan vara lite retligt. Sim-kortet är nämligen av nanotyp och har du inget sådant tar det tid att få kortet utbytt av operatören. Under tiden går det alltså inte att komma igång med övriga funktioner i den nya smart­telefonen.

Scenario:
Vi får tillgång till en smartmobil och en surfplatta på jobbet som vi ska klara oss med när vi är utanför kontoret. Behovet är enklare redigering av textdokument, kalkyler och presentationer oavsett vilken enhet vi har med oss ut. Vi räknar inte med att behöva skapa helt nya dokument ute på stan, även om det givetvis går att skapa enklare filer i alla produktversioner.

Så gjorde vi testet

Vi hade två mobila enheter vardera till tre program:

  • Smarttelefonen LG-D802 och surfplattan LG-V500 G Pad 8.3 med Google Docs.
  • Apple Iphone 5s och Ipad Mini med Apple Iwork.
  • Nokia Lumia 920 och Microsoft Surface 2 med Onedrive.

Vi utgick helt från de programvaror som medföljde respektive enhet och laddade endast i något fall ned någon kostnadsfri app som Adobe Reader. Tanken var att se hur långt man klarar sig med enheten direkt upplockad ur kartongen.

Rond 1: Ordbehandling

office

I alla tre kontorsprogrammen i Ipad Mini fick vi importvarningar om att vissa teckensnitt inte kunde hanteras, utan ändrades vid importen.

Dokumenten gick enbart att läsa i den version av Polaris som medföljde telefonen LG-D802.

När konfigureringen av Microsoft Surface 2 var klar fick vi möjlighet att köra en guide som beskrev översiktligt hur Skydrive, alltså Onedrive, fungerar.


Iwork

Vi testade olika funktioner i ordbehandlaren Pages. Vi började med att öppna ett docx-dokument som skapats i en pc med Word.
iwork
Det gick bra att lägga till fetstil och kursivt samt ändra teckenstorlek, men inte att byta färg på tecknen. Det fanns dock en färdig stilmall som gav röd rubriktext. Pages kan räkna ord, men inte tecken, i dokumentet.

Vi lade in en webblänk i texten och provade att gå till länken, och det fungerade bra i Ipad. När vi öppnade det redigerade dokumentet i Iphone och provade att klicka på länken kraschade Iphone och startades automatiskt om alla tre gångerna vi försökte. En kontroll av länken visade att adressen som skrivits in i Ipad var helt korrekt.

Det finns en funktion för ändringsspårning i Pages, men den var lite svårbegriplig. Dels syntes inte ändringsmarkeringar trots att funktionen var aktiverad, dels blev vi plötsligt ombedda att godkänna en ändring som gjorts tidigare. Funktionen måste stängas av innan man kan dela dokumentet i Icloud.

Det går att skapa en tabell i Pages, men vi kunde sedan inte skriva i cellerna, utan endast klistra in text där.

Lika kryckigt var det att lägga in en bild i texten. Vi hade inte några problem att hämta en bild från enhetens bildgalleri, men att få den på rätt plats i rätt storlek var mycket knepigt, för att inte säga näst intill omöjligt.

Stavningskontrollen fungerar på så sätt att man ser rödmarkeringar under okända ord, men det går inte att lägga till orden i en egen ordlista eller hoppa från ord till ord som man normalt gör vid en stavningskontroll.

Det gick att spara dokumentet som pdf i Iphone tack vare att Ibooks var installerat. På Ipad fick vi först installera gratisprogrammet Adobe Reader innan det gick att spara som pdf.

Google Docs

Att läsa dokumentet i Google Docs i webbläsargränssnittet gick bra, men när vi installerat Google Drive i Pad 8.3 för att öppna det där i stället fick vi välja mellan att öppna filen i HTMLViewer eller Polaris Office 5. Vi valde Polaris.
Där kunde vi efter en del strul redigera dokumentet, även ändra färg, förutom fetstil, kursivt och teckenstorlek. Det finns ett fåtal formatmallar att välja på.
google
Det var mycket enklare att lägga in en tabell med text i och att få en bild att ligga snyggt där den var tänkt att placeras än vad det var i Iwork. Det finns en väl gömd funktion för att räkna ord under menyn Detaljer, men vi hittade ingen stavningskontroll. Det var mycket enkelt att spara som pdf i Polaris Office.

Sedan ville vi arbeta vidare med dokumentet i smarttelefonen LG-D802, men där visade det sig bara finnas en Polaris Reader, inget fullständigt Polaris Office. Det gick alltså bara att läsa dokumenten, inte redigera dem. För att åtgärda detta behöver man ladda ned någon betal- eller gratisapp som klarar att redigera kontorsdokument, något som inte ingick i testet.

Office Online

Nu hade turen kommit till vår Nokia Lumia 920. Det gick att hämta och öppna dokumentet i Onedrive samt göra smärre redigeringar av det. Sådant som teckenstorlek, fetstil, kursivt och färg gick att ändra.
office
Däremot gick det inte att lägga in någon länk, tabell eller bild. Inte heller kunde vi räkna tecken eller ord, och inte stavningskolla dokumentet. Filen kunde sparas i Onedrive, men inte som pdf.

I Microsoft Surface 2 finns ett helt Office-paket, vilket inte så förvånande gjorde att surfplattan Surface 2 kammade hem full pott som enskild mobil enhet i ordbehandlardelen och vann rond 1 med råge.

Vinnare rond 1: Office Online vinner när vi tar hänsyn till de båda ingående produkterna.