Rond 2: Kalkyl

I LG-D802 gick det att dela dokumenten i molnet eller att spara dem som pdf.

Det var plottrigt att få till redigeringsfunktion­erna i Numbers i Iphone 5s.

I LG:s Polaris går det att lägga in hyperlänkar, diagram, tabeller och annat i ordbehandlingsdokumentet.


I cirkeldiagram som skapats i Nokia Lumia 920 ser vi inte vilken flik diagrammet hamnat på, och det visade sig när vi sparade att diagrammet sparades som en egen fil.


Iwork

I Iphone 5s var det enkelt att skapa diagram, men vi hade ibland lite svårt att spara i Iwork. Det kan möjligen ha berott på återkommande problem med wi-fi-kontakten, men det var irriterande.

Detsamma gällde Ipad mini. Det var enklare här att skapa formler, och vi kunde använda dra-och-släpp på ett smidigt sätt. Filer som mejlades i Iwork eget format zippades automatiskt, medan pdf:er och Microsoft-format skickades ozippat.

Google Docs

Alla enheterna kunde öppna ett befintligt xlsx-kalkylark. LG-D802 kunde bara visa dokumentet och spara det i Google Docs.

I LG:s surfplatta kunde vi ändra viss formatering i kalkylcellerna, men inte byta färg. Det gick att skapa formler, men vi fick skriva in cellreferenserna och fick inte till det med dra-och-släpp.

Office Online

På Lumia 920 upplevde vi det irriterande att vi inte tydligt såg kalkylbladets olika flikar. Vi fick heller inte till att ändra färg på enbart en viss cell. Däremot gick hela tabellen att färgändra.

Det fanns endast ett fåtal vanliga formler att tillgå. Vi kunde inte spara dokumentet som pdf. Surface 2 klarade alla delar i rond 2 utan problem och blir enskild produktvinnare i ronden.

Vinnare rond 2: Iwork segrar med knapp marginal i den andra av våra fyra ronder, helt enkelt för att det mesta fungerar i båda testade enheter.