Programutveckling (development, dev) går allt snabbare med agila metoder som scrum, rup och extrem programmering. Systemförvaltning, drift och support (operations, ops) har haft svårt att ta till sig utvecklingen. Kraven är höga på användbarhet, pålitlighet, stabilitet, kompatibilitet, underhåll och prestanda.


Jonas Lejon

Devops tar den agila utvecklingsmetodiken till systemintegrationen och infrastrukturen. Nya programs delar passas ihop och testas allteftersom, i stället för att vänta till att varje fas i utvecklingen ska vara klar innan något nytt påbörjas.

Beställare och användare involveras under hela utvecklingen. Kraven på slutprodukten utvecklas efter testerna.


Hett i Silicon Valley

Redskap är versionshanteringssystem som Git, konfigurationshanteringssystem som Chef och Puppet samt mjukvaruanalys som New Relic.

devops

"Man kan säga att det ofta finns en ”förvirringens mur” mellan utvecklarna och det operativa arbetet. Devops är ett arbetssätt som sänker det hindret."

Devops är hett i Silicon Valley. Även större bolag vill ta efter startup-företagens kultur för att få fram nya idéer och tillämpa dem. I en startup är behovet att snabbt få ut produkter på marknaden tydligare för alla. Man använder standardprodukter vid val av it-miljö, till exempel plattform, programspråk eller databas för att utveckla programvaran. Det finns bättre förutsättningar att förstå varandras jobb.

Peter Liljenberg
Peter Liljenberg

Peter Liljenberg är programutvecklare på Pagero, som erbjuder e-tjänster för faktura, order och betalning:

– För mig handlar det mycket om att hela utvecklings- och driftprocessen ska bli så smidig som möjlig, och att överbrygga de ofta ganska olika kravbilder som en driftsorganisation – stabilitet, låg kostnad – och ett utvecklingsteam – nya funktioner, snabba förändringar – har. I den bästa av världar är det samma människor som arbetar i ett team som ansvarar för både utveckling, förvaltning och drift av en tjänst.

Jonas Lejon är teknisk chef på it-säkerhetsföretaget Triop. Han ser också mycket positivt på devops.

– Devops är en naturlig utveckling för att effektivisera pålitligt, mer testat, med mer tilltro. Det drar ned tiden för administration, ett uppdrag från kund tar nu en timme i stället för en dag. Man får in virtualisering från början.

3 fördelar med devops

  • Snabbar upp marknadsintroduktionen utan att öka arbetstiden.
  • Mer fokus och tid på applikationshantering och affärsutveckling, utan att kräva mer personal.
  • Utvecklarna (dev) får bättre förståelse för affärstjänsternas kvalitet. Verksamheten (ops) får vad de efterfrågar.

Fakta

Hur devops kan införas:
vimeo.com/70517040
Hur ett team kan byggas:
tinytw.se/agilesys

Vi förbereder en större artikel om devops. Har du tips på hur vi tacklar ämnet? Hör av dig till redaktionen@techworld.se