sakernas internet

Intel, Samsung och Dell är några av de it-jättar som har varit med och grundat Open Interconnect Consortium (OIC). Senare i år kommer konsortiet att leverera den första av många specifikationer för ett problemfritt dataflöde mellan enheter för sakernas internet, och det oavsett typ av enhet, operativsystem och trådlös kommunikationsmetod.

Förtagen inom OIC bidrar med öppen källkod-kod så att utvecklare kan skriva gemensam mjukvara för kommunikation och notifiering för telefoner, fjärrkontroller, annan bärbar teknik och andra typer av sensorenheter.

Konsortiet kommer först att skapa standarder som rör anslutning, sökning och autentisering av enheter, samt datainsamlande instrument för smarta hem, konsumentelektronik och företag. Senare kommer man att ge sig in på områden såsom bilbranschen och sjukvården.

Gary Martz, produktansvarig på Intel, säger att OIC:s plattform för sakernas internet kommer att etablera en ”ren” metod för utbyte av information, och även överbrygga barriärer relaterade till trådlös datatransport, autentiseringsmekanismer, säkerhetstekniker och operativsystem.

IDG News