pengar

I fjol spenderas det 310,4 miljarder kronor på publika molntjänster på global nivå. Fram till 2018 räknar analysföretaget IDC med en årlig tillväxt på 23 procent.

86 procent av totalsiffran för 2013 lades på molnmjukvara som inkluderar saas-applikationer och paas-tjänster. Övriga 14 procent spenderades på infrastruktur.

Erm-applikationer (enterprise resource management) stod för 73,4 miljarder kronor av omsättningen och därefter kom crm (customer relationship management) med 55 miljarder. Server- och samarbetsmjukvara omsatte 27,2 respektive 20,4 miljarder och resterande summa hamnade på säkerhetsverktyg och andra marknader.

Salesforce.com och ADP är störst på saas-området, och därefter kommer Intuit, Oracle och Microsoft. Oracle hävdar dock själva att de är näst störst på saas.

IDG News