Panelen plockar upp ämnet skeppning igen. Lägger vi för stort fokus på att alltid skeppa mjukvara? Att överge projekt behöver inte vara negativt utan snarare i många lägen det enda rätta och något att vara tacksam för.

Kodsnack pratar även om att kunna inspireras av personer med högre kompetens än sig själv inom ett område. Varför blir det lätt att man istället känner sig nedtryckt? Avslutningsvis kommer panelen in på OpenGL och hur det blivit allt mer hårdvarunära.

Hos Kodsnack hittar du de relaterade länkarna till avsnittet nedan: