it-tjej

Av de nyutexaminerade från civil- och högskoleingenjörsutbildningar år 2010 var 20 procent kvinnor, jämfört med 15 procent år 2000. Kvinnor var även underrepresenterade bland de som tog examen från ett tekniskt gymnasium år 2010, endast 5 procent.

Men att vara kvinna i en mansdominerad bransch har både för- och nackdelar, menar Boel Sjöstrand, operativ chef på it- och managementkonsultföretaget Netlight:

– Du syns mer än dina manliga kollegor och ansluts naturligt inte in i samma informella nätverk. Att alla vet vem du är kan vara en fördel, men det kan också vara jobbigt att alltid ha allas ögon på sig. Du både lyckas och misslyckas i rampljuset, varje dag.

Så många arbetar som ingenjör

Andelen män och kvinnor inom olika utbildningar bland personer som arbetar som civilingenjör, ingenjör eller tekniker, år 2010. Källa: SCB.
(klicka för större bild)

Så många är ingenjörsutbildade

Ingenjörsutbildade i arbetskraften i åldern 20–74, år 2010. Källa: SCB.
(klicka för större bild)

Netlight tog eget initiativ

Netlight tog under 2012 ett internt initiativ och startade Vostok, inspirerat av Valentina Tereshkova som var den första kvinnan att färdas ut i rymden i farkosten Vostok 6. Vostok-initiativet innebär att Netlight aktivt ska försöka att öka antalet kvinnor inom företaget.

boel sjöstrand
Boel Sjöstrand, Netlight

– Det finns alldeles för få kvinnor i branschen. Det är en hönan och ägget-problematik. Branschen skyller på att det finns för få kvinnor och kvinnor väljer inte branschen eftersom den är mansdominerad, säger Boel Sjöstrand.
Hon menar att man måste anstränga sig för att ta sig ur detta moment 22. Därför har Netlight också startat nätverket Techeq tillsammans med företagen MTGX, Tieto och Tritech. Det är ett unikt initiativ där Sveriges it- och teknikföretag tillsammans går ihop för att göra något åt jämställdheten i branschen.

Tillsammans ska medlemsföretagen skärskåda, lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter, för när det handlar om jämställdhet är de inte konkurrenter.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Om Vostok och The Code Pub:
www.netlight.com/vostok
Jämställdhetsnätverket som startades av Netlight, MTGX, Tieto och Tritech:
www.techeq.se
Kodstuga för barn:
www.facebook.com/kodcentrum