Studerade arbetet

Isabella Arningsmark, student på KTH, gör just nu sitt examensarbete på Netlight där hon gör en fallstudie över Netlights jämställdhetsarbete. Hon analyserar bland annat vilka strategier och metoder företag kan använda för att bli mer jämställda, och tycker att Techeq är ett utmärkt nätverk för att göra fler uppmärksamma på frågan och genomföra förändringar i it-branschen.

Isabella Arningsmark, KTH.
Isabella Arningsmark, KTH.

– Alla företag i branschen är välkomna att skriva under på Techeqs avtal. Avtalet består av tre punkter. Det första är att man aktivt ska sträva efter en jämnare fördelning av kvinnor och män i företaget. Andra punkten är att samarbeta och dela med sig av sitt arbete, metoder, insikter och resultat till andra företag med samma strävan. Det tredje är att man går med på att faktiskt våga räkna andelen kvinnor på olika nivåer i företaget och inte nöja sig med en övergripande uppskattning, säger Isabella Arningsmark.

Cirka 50 bolag har skrivit under på det här och jobbar nu tillsammans för att jämställa it-branschen.

Måste nå unga tjejer

För att kunna rekrytera fler kvinnor måste det finnas fler utbildade kvinnor. Vad kan man göra för att öka andelen ingenjörsutbildade kvinnor inom it?

Att nå ut till unga tjejer menar många är en bra idé. Ett initiativ för att öka intresset och kunskapen kring programmering för unga är Kodcentrum, en ideell förening som vänder sig till barn i åldern 8–13 år.

– Målet är att under 2014 etablera gratis kodstugor i 5 städer, öppna för alla. Under 2015 ska vi finnas i 15 städer och året därpå i 30 städer. År 2020 kommer Europa, enligt EU-kommissionen, sakna en miljon programmerare, berättar Johan Wendt, grundaren av Kodcentrum.

Målet med Kodcentrum är att 100 000 av de saknade programmerartjänsterna kommer att fyllas av svenska ungdomar – både tjejer och killar.

Johan Wendt, Kodcentrum
Johan Wendt, Kodcentrum

– Tekniska utbildningar är tyvärr väldigt grabbiga miljöer. Det har i viss utsträckning varit en sluten värld för tjejer, men det håller på att förändras, om än i ett långsamt tempo. Allra bästa metoden är att se till att tjejer och killar känner sig lika välkomna, säger Johan Wendt.

En annan ”kodstuga” är The Code Pub som Netlight startade under 2013. The Code Pub är ett event för kvinnor som vill lära sig mer om it, öppet både för nybörjare och professionella. Målet är att skapa en plattform där man kan bli inspirerad och inspirera andra medan man blir bättre på att programmera.
Konceptet lanserades för knappt ett år sedan, och nu finns The Code Pub i Stockholm, München och Oslo, med över 500 kvinnor i nätverket.

Under The Code Pub kan kvinnor jobba med egna projekt eller testa sina kunskaper i programmeringsutmaningar.

– Ibland föreläser någon inspirerande gäst. På mötet finns också kvinnliga handledare som kan hjälpa till om man har några frågor eller behöver hjälp. Tanken är att det ska vara för kvinnor, av kvinnor, säger Isabella Arningsmark.

Fundera på vad som behövs

Boel Sjöstrand berättar att hon tycker att branschen behöver fundera lite mer över vad it-kompetens egentligen är – vad måste en person som arbetar inom it vara bra på? Vilka egenskaper frågar man efter under intervjun?

– Jag tycker att det finns en glidning mot för mycket hård teknik – programmeringsspråk, metoder och ramverk. Man missar den delen av kompetens som handlar om problemlösning, kreativitet och förståelse för slutanvändare eller kund. Att bredda bilden kan gynna mångfalden och göra att branschen berikas med fler talanger och kan prestera bättre som bransch, säger Boel Sjöstrand.

Fakta

Om Vostok och The Code Pub:
www.netlight.com/vostok
Jämställdhetsnätverket som startades av Netlight, MTGX, Tieto och Tritech:
www.techeq.se
Kodstuga för barn:
www.facebook.com/kodcentrum