Ämne 2: Helium (He)

helium
Heliumfabrik vid Cern, egentligen bara en hel mängd kylkompressorer.

Svenskt namn: Helium
Densitet: 0,1785 kilo per kubikmeter
Smältpunkt: -272 grader Celsius
Kokpunkt: -269 grader Celsius

Helium är en absolut inert gas som inte reagerar med något på några villkors vis. Bortsett från att det passar bra i ballonger, eftersom det inte brinner, har det den bästa värmeledningsförmågan av alla ämnen och används därför i gasform för att kyla till exempel gaskylda kärnkraftverk (bland annat den ryska RBMK-typen), men det är i flytande form som helium blir riktigt intressant.

Vid -273 grader blir många ämnen supraledande, däribland bly och niob-titan. De senare används som supraledare i alla större magneter, till exempel i partikelforskning, partikelacceleratorer och magnetresonanskameror. Den stora LHC-acceleratorn vid Cern har så mycket niob-titan att ledningen räcker ett varv runt solen i jordens omloppsbana.

Cern förbrukar oerhörda mängder flytande helium och har egna heliumfabriker. Givetvis släpper de inte ut heliumet när en anläggning tas ur drift, utan heliumet tas till vara i tankar.

Hindrar oxidation vid svetsning

Helium används som skyddsatmosfär vid olika tillverkningsprocesser, som för att förhindra oxidation vid bågsvetsning och vid tillverkning av kiselkristaller för halvledarindustrin.

På senare tid har flera fabrikanter börjat sälja hårddiskar med helium i inneslutningen, för att det leder bort värmen så bra och har dessutom lägre friktion än luft. Detta gör i sin tur att diskarna snurrar lättare och motorn förbrukar mindre energi och förblir kallare.

Men hur de ska hålla heliumet kvar därinne är en gåta eftersom helium smiter ut lätt, nästan oavsett hur litet hålet är. Detta är ingen nyhet – även LM Ericssons tidiga AXE-datorer från 1980-talet hade heliumkylda trumminnen, som fick tankas en gång i månaden.

Helium är lasermediet i helium-neon-laser och emitterar rött ljus på 632,8 nanometer, medan neon bara är till för att leda ström genom laserröret vid tändningen.

Fakta

Om periodiska systemet:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Periodiska_systemet
Om Mendelejev:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Mendelejev
Och så sjunger vi alla med i den store humoristen Tom Lehrers ”The Element Song”:
http://www.youtube.com/watch?v=DYW50F42ss8
… sångtexten finner du här:
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/The-Elements-lyrics-Tom-Lehrer/7885B39D64892C1048256A7D0025211C
… och framförd av Harry Potter-skådespelaren Daniel Radcliffe låter den så här:
http://www.youtube.com/watch?v=v1TfPDlA1xE