Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 4: Beryllium (Be)

beryllium
Beryllium är vanligt som legeringsmetall i fjädrande kopparkontakter.

Namn: Beryllium
Densitet: 1,85 ton per kubikmeter
Smältpunkt: 1 287 grader Celsius
Kokpunkt: 2 970 grader Celsius

Metallen beryllium legeras med andra metaller för att göra dem hårdare och spänstigare. Berylliumkoppar är vanligt i fjädrande kontakter, som kontaktlister i dörrar till radiotäta rum. Legeringen blir också motståndskraftigare mot korrosion är rent koppar.

Speglar i rymdteleskop, till exempel James Webb Space Telescope, är gjorda i beryllium, dels för den låga vikten, dels för att materialet deformeras så lite vid låga temperaturer.

Beryllium används som dopämne i kiselhalvledare och ger då p-dopning, ett underskott på elektroner.

Berylliumoxid är en keram som är både en god isolator och en god värmeledare. Den används därför som mellanlägg mellan effekttransistorer och kylflänsar, eller som isolator och stöd för stora, varma elektronrör, exempelvis inom radar.

beryliium
Del av berylliumspegeln som ska sitta på James Webb Space Telescope. Bild: Nasa.

Beryllium har stor betydelse inom forskningen eftersom det är transparent för röntgen. Strålningen går i stort sett tvärs igenom. Därför används metallen i form av tunn plåt som fönster för att få in eller ut strålning från vakuumkammare, vid exempelvis röntgenkristallografi, eller som fönster i röntgenrör.

Det används också i partikeldetektorer som material i vakuumrören där partikelkollisioner sker, till exempel inuti Atlas-detektorn, eftersom sönderfallsprodukterna från kollisionerna så lätt kan slinka igenom metallen.
Med neutroner går det sämre, eftersom beryllium sprider neutroner och därför fungerar som moderator i berylliummodererade reaktorer.
Låt bli att äta fritt beryllium för det är giftigt. Berylliumkopparkontakter kan du dock sätta i dig.

Mer om beryllium:
Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:
http://www.periodicvideos.com
PTOV-filmen om beryllium:
http://www.periodicvideos.com/videos/004.htm
Mer om beryllium på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Beryllium
Mer om rymdteleskop i”Teleskopet som ska stilla astronomernas hunger”

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning