I måndags började Google Cloud Platform erbjuda den kommersiella versionen av den öppen källkod-baserade klusterhanteringsplattformen Mesos från Mesosphere.

– Med Mesospheres mjukvara kan du skapa ett helt multitenant kluster, och det driver upp nyttjandegraden och förenklar styrningen, säger Florian Leibert, vd på Mesosphere.

Mesos utvecklades ursprungligen av University of California och kan betraktas som ett operativsystem som tillåter att administratörer kontrollerar ett helt kluster med maskiner, eller till och med hela datacenter, som om det vore en enda maskin.

mesos
Mesos förenklar styrningen av kluster.

Tack vare finjusterade schemaläggningsfunktioner kan flera ramverk, såsom Hadoop och Spark, dela ett kluster. Flera instanser av samma ramverk går också att köra i ett kluster.

Mjukvaran har även en inbyggd flexibilitet. Om en eller flera noder slutar fungera flyttas arbetsuppgifterna till andra fungerande noder i samma kluster.

Google har dessutom modifierat sin nya mjukvara för hantering av Docker-containrar, kallad Kubernetes, så att den kan köras med Mesos.

Användare som tröttnar på Googles molnplattform har för övrigt möjlighet att flytta sina arbetsuppgifter till andra molnleverantörer som kör Mesos.

IDG News