Syftet med certifieringsprogrammet är att bidra till tillväxten av Linux och samarbetsutveckling, för både systemadministratörer på ingenjörsnivå och för de som precis startat sin Linux-karriär.

Linux Foundation hoppas att certifieringsprogrammet ska bidra till att expandera kunskapspoolen med Linux-proffs över hela världen. Behovet av erfarna Linux-experter växer kraftigt enligt årets Linux Jobs Report. Där framgår bland annat att chefer prioriterar och betalar mer för Linux-kunskap. Många rekryteringsansvariga menar också på att det är svårt att hitta personer med kunskaper i Linux.

Det nya certifieringsprogrammet examinerar och utnämner Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) och Linux Foundation Certified Engineer (LFCE) och ger ett bevis på att användarna är tillräckligt tekniskt kompetenta genom en prestandabaserad examinering som finns tillgänglig online, överallt ifrån och närsomhelst.

Det här är några nyckelfunktionerna i Linux Foundations certifieringar (från Linux Foundations pressmeddelande):

  • Virtuell, tillgänglig närsomhelst och varsomhelst i världen: The Linux Foundation har utvecklat en säker och prestandabaserad examinering som kan göras med en webbläsare, mikrofon, internetanslutning och webbkamera från varsomhelst i världen, inkluderat studentens eget skrivbord. Efter år av design och utveckling har den här banbrytande examineringen nu öppnat testmöjligheter för människor som tidigare inte kunnat nå testcenter med examineringar möjliga så tidigt som dagen efter registreringen.
     
  • Prestandabaserade examineringar: Examenstagarna testas för sin förmåga att lösa verkliga problem i kommandoraden, snarare än att testas teoretiskt eller får frågor med flera svarsalternativ. Dessa nya certifieringar speglar det som blivit konsensus i teknologibranschen: det som räknas mest är huruvida kandidaten kan uppvisa nödvändiga färdigheter i en verklig miljö medan klockan går. The Linux Foundations certifieringstester är designade för att uppfylla detta kritiska krav.
     
  • Distributionsflexibelt: Linux ekosystem definieras av val, så examenstagarna kommer att få möjligheten att välja att göra sina tester för ett av tre Linux-distributionssätt: CentOS, openSUSE eller Ubuntu. Detta möjliggör även för arbetsgivare att anställa proffs som har bevisad kompetens i distributioner och teknologier som är viktiga för just deras verksamhet. The Linux Foundations tester ger ett alternativ för distributioner som inte täcks så väl på certifieringsmarknaden idag och ökar existerande certifieringsprograms fokus på en distribution genom att demonstrera distributionsflexibilitet och kunskap till dessa företag med heterogena Linux-miljöer.

The Linux Foundations certifieringsprogram och examineringar har tagits fram av en kommitté med marknadsexperter och genom djupanalyser av vilka färdigheter som krävs av dagens Linux-proffs. Kandidater som erhåller en certifiering från Linux Foundation representerar de bästa av de bästa och kan uppvisa djupgående teknisk kunskap långt utöver det genomsnittliga proffset. Certifieringar från Linux Foundation förväntas bli respekterade och mycket eftertraktade.

“Vårt uppdrag är att informera om behovet av Linux som marknaden just nu upplever. Vi gör vårt utbildningsprogram och Linux-certifieringen mer tillgänglig för användare över hela världen, eftersom färdigheter inte begränsas till ett geografiskt område eller till en distribution”, säger Jim Zemlin, verkställande direktör på The Linux Foundation och fortsätter:

“Vårt nya certifieringsprogram möjliggör för arbetsgivare att enkelt identifiera Linux-färdigheter när de anställer och att hitta de bästa av de bästa. Vi tror att Linux-proffs över hela världen stolta kommer att visa upp sina färdigheter genom dessa certifieringar och att certifieringarna kommer att bli ett kvalitetsbevis för hela marknaden.”

För att fira det nya programmet ger The Linux Foundation bort nästan 1 000 gratisexamineringar till deltagare på LinuxCon och Cloud Open och erbjuder examineringar för nästan 500 personer till introduktionspriset 50 dollar.

För mer information och för att registrera dig för en examinering, besök: http://training.linuxfoundation.org/certification.