Google kan lämna ut ip-numret

Vid Google-sökningar sparas kakor lokalt i webbläsaren och återsänds sedan vid sökningen då anonymiseringstjänst används. Google har då information om att samma kaka används från olika ip-nummer, och kan på förfrågan lämna ut detta till NSA.

Om det finns behov av att gräva djupare kan det genom regeringsförfrågningar begäras in information om den misstänktes chatthistorik, e-post, Google-sökningar, foton från senaste semesterresan, intressen, kroppsfett, längd och vikt, längd och tid på senaste löprundan, besökta platser, surfhistorik, vänner, vänner som personen umgåtts med och hur välrostat bröd personen gillar till frukost.

Från de här exemplen kan man dra slutsatsen att om NSA anser att om en person är intressant nog, så har de väldigt goda möjligheter att kartlägga personen med stor detaljrikedom.

Så här skulle NSA kunna bygga en databas för att koppla ihop dig med andra personer. Det skulle till exempel kunna används för att ge signal på om du utgör ett terroristhot.

Uppgifter från NSA om antalet terroristhändelser som förhindrats med hjälp av myndighetens övervakning. Totalt uppges 54 händelser förhindrats världen över. Många blir nog förvånande av flest händelser, 25 stycken, gällde Europa.

Svårare än man kan tro

Nu är sannolikt inte NSA speciellt intresserad av just dig, utan de är troligtvis mer intresserade av att stoppa hot mot samhället. Med sina enorma resurser och tillgång till all denna information är det lätt att tro att NSA borde veta allt om alla och relativt enkelt kunna använda informationen för att avröja de terroristhot som var anledningen till att Patriot Act infördes.

Men det är svårare än vad man kan tro att förutsäga händelser utifrån en stor kvantitet information. En större kvantitet data kan till och med verka kontraproduktivt.

Den omtalade säkerhetsexperten Bruce Schneier har liknat det här problemet med en så kallad prick-till-prick-teckning, ni vet sådana som små barn älskar, där man enkelt drar streck mellan numrerade punkter och på så vis kan se vad bilden föreställer. Verkligheten är tyvärr inte så enkel, utan kan snarare liknas vid en mycket komplicerad prick-till-prick-teckning där alla prickar är onumrerade. Det är då betydligt svårare att koppla ihop prickarna och se vad teckningen föreställer innan en händelse skett. Efter att en händelse skett är det däremot ofta möjligt att koppla ihop prickarna och se vad teckningen föreställer.

Trots stora mängder information är det svårt att förutspå händelser innan de skett. Det kan liknas vid att försöka fylla i en onumrerad prick-till-prick-teckning. När en händelse väl skett är det betydligt enklare att koppla ihop punkterna, då vet man ju vad teckningen ska föreställa.

Databas med 700 000 personer

Flera källor anger att amerikanska myndigheter har tillgång till en databas kallad TIDE, där misstänkta terrorister registreras. Den lär innehålla över 700 000 namngivna personer. Även om det är svårt att förutspå händelser ger övervakningen stora möjligheter att i efterhand samla in bevisning vilken kan hjälpa att binda misstänkta brottslingar till ett brott.

Efter Edward Snowdens publicering av läckt material har mycket fokus varit på NSA och dess övervakning av internet. Man bör dock notera att det inte endast är NSA som har möjlighet att begära ut information genom regeringsförfrågningar utan även andra amerikanska myndigheter, till exempel FBI och CIA. Utöver amerikanska myndigheter har även utländska myndigheter möjlighet att begära ut information, något som dock används sparsamt i praktiken.

TechWorlds slutsats

Patriot Act infördes för att bekämpa terrorism, och från amerikanska storföretags insynsrapporter framgår det att den lagstiftningen inte bara är en pappersprodukt, utan att den används frekvent i praktiken.

Genom att begära ut information via regeringsförfrågningar kan en misstänkt person kartläggas med stor detaljrikedom. För att knyta ihop insamlad information från olika källor kan nycklar som till exempel e-postadress, ip-nummer, geografisk position och kakor användas.

Men att förutspå händelser från insamlad information är svårt, och man kan fråga sig om det är omöjligt att förutspå terroristattentat.

Efter Edward Snowdens avslöjande om i vilken utsträckning som NSA övervakar internet presenterade myndighetens chef general Keith Alexander information om hur övervakningen hjälpt till att bekämpa terrorism. Han meddelade att NSA:s övervakning i 54 fall, i olika utsträckning, hjälpt till att avbryta terroristplaner i USA och över tjugo andra länder.

Om den här informationen stämmer visar det att det är möjligt att använda internet som en databas där information kan korreleras, med hjälp av olika nycklar, och användas för att bekämpa terrorism.

Fakta

insynsrapport (transparency report): En rapport som visar statistik över förfrågningar skett från myndigheter. Statistiken presenteras vanligtvis halvårsvis.

metadata: Data om data. Vid ett telefonsamtal kan metadata innehålla information om vem som ringt till vem, när samtalet skett och hur lång samtalstiden var.

NSA, National Security Agency: Federal myndighet i USA. Världens största underrättelseorganisation med specialisering mot övervakning och kryptoknäckning.

sas-hårddisk (serial attached scsi): En snabb hårddisk med rotationshastighet på upp till 15 000 rpm (revolutions per minute, varv per minut). Dyrare än vanliga hårddiskar, som normalt har en rotationshastighet på 7 200 rpm. Sas-diskar främst används i servrar.

TIDE, Terrorist Identities Datamart Environment: Databas som innehåller namngivna personer som är misstänkta terrorister.

Om du har en Iphone och platstjänster aktiverat kan du se en fin karta på vilka platser som du besöker oftast:
http://support.apple.com/kb/HT5594?viewlocale=sv_SE

Även Android lagrar vilka platser du besökt:
https://support.google.com/gmm/answer/3118687?hl=en

En kort summering av innehållet i den information som Edward Snowden läckt presenterat av BBC:
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964

Black budget – den budget som amerikanska myndigheter har för underrättelseverksamhet. Informationen grundar sig på det material som offentliggjorts av Edward Snowden:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/black-budget