Ämne 9: Fluor (F)

flour

Fluorgas ser inte ut på något särskilt sätt, men den är extremt reaktiv. Du kanske har provat att värma upp stålull och sedan blåsa ordentligt på den? Med fluorgas i rumstemperatur tänder stålullen utan någon förvärmning.

Svenskt namn: Fluor
Engelskt namn: Fluorine (Används inte i svensk text!)
Densitet: 1,696 kilo per kubikmeter
Smältpunkt: -219 grader Celsius
Kokpunkt: -188 grader Celsius

Fluor är en oerhört reaktiv gas som kan förenas med i stort sett alla ämnen, även vissa ädelgaser (till xenondifluorid, kryptondifluorid och radondifluorid).
Den reagerar väldigt lätt även med människokroppens celler, och har sönder dem – den är alltså mycket giftig. Fluorvätesyra (HF) reagerar till och med med glas och används därför när man våtetsar halvledarmaterial.

teflon
Maskinbearbetad Teflon. Bild: Dalau

Om man bara kan få fluor att uppföra sig kan det medverka i långa kolkedjor, kallade polytetrafluoretylen, bättre känt som Teflon, en så kallad fluoropolymer. Det är en viktig elektrisk högtemperaturisolator och dielektrikum i till exempel kondensatorer med bra högfrekvensegenskaper, lämpligt för mikrovåg.

Andra fluorbaserade polymerer kan användas som membran i bränsleceller. Gasen svavelhexafluorid är en utmärkt isolator som är helt inert, det vill säga att den inte reagerar kemiskt med sin omgivning. Den används i högspänningstransformatorer och överströmsskydd. Fluor ingår också i gasformiga kylmedier kallade freoner, eller klorfluorkarboner (cfc).

Används vid urananrikning

Tetrafluorometan används som etsgas vid halvledarframställning, medan gaserna rhenium- respektive wolframhexafluorid används vid gasfasdeposition av respektive metaller på halvledarkristaller.

Fluor används också vid anrikning av uran, där man låter uranet reagera med fluor och skapa uranhexafluorid. Det är de gasformiga uranhexafluoriderna av uran-235 och uran-238 som separeras i urancentrifuger.

Mer om fluor

PTOV-filmen om fluor:
http://www.periodicvideos.com/videos/009.htm
Mer om fluor på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine


Sida 3 / 3

Innehållsförteckning