Linux är idag starkt på många områden, exempelvis på servrar, telefoner, smarta tv-apparater och mycket annat, medan användningen av Linux på skrivbordet länge har legat på några få procent. På förra veckans mässa LinuxCon fördes en paneldebatt som fick en ganska stor uppmärksamhet på grund av vad som sades. Linus fick frågan om var han ville gå härnäst med Linux, och sade -”Jag vill fortfarande ha skrivbordet”. Han sade vidare att utmaningen i att vinna kampen om skrivbordet inte är ett kärnproblem, utan ett infrastrukturproblem, men att den dagen kommer.

Uttalandet fick både positiv respons och kritik på nätet dagarna efter det. De som talar sig varma för att Linus fortsatt ska fokusera på skrivbordet menar på att PC-användningen och skrivbordsmetaforerna kommer att leva kvar länge till, och därmed är det minst lika relevant nu som förr att satsa på detta. Kritikerna menar på att en satsning på skrivborden är att leva i det förflutna, och att det viktigaste idag är att satsa på mobila enheter. Android, som förvisso är Linuxbaserat och dominerade på marknaden, behöver andra öppen källkodsbaserade konkurrenter i framtiden menar de.

Hela diskussionen från LinuxCon kan ses här, från 28:29 och framåt: