GlusterFS utlovar två saker: En egen typ av filsystem som klarar väldigt stora filsystem och ett samlat gränssnitt för att se ett antal filsystem av olika sort som ett enda. Som ett alternativ till att köpa ett nas med specialhårdvara låter det onekligen lockande.

GlusterFS är helt byggt med öppen källkod och kan hantera stora mängder data – många petabyte, enligt tillverkaren.

Passar bra för gammal server

GlusterFS är öppen källkod och kan köras på i princip vilken dator som helst, och det finns färdigkompilerade paket för de största Linux-distributionerna. Alltså kan man helt enkelt återanvända någon äldre server och koppla en ordentlig mängd diskar till den. Vi märker dock genast att de instruktioner som finns lätt tillgängliga är anpassade för Red Hat eller Fedora, vilket inte är så konstigt, med tanke på att Red Hat står bakom GlusterFS.

Själva installationen är inte heller fullt så enkel som snabbinstruktionen kan låta påskina. Vi får pröva oss fram ett tag innan det faktiskt vill snurra igång, trots de färdiga paketen. När GlusterFS väl är igång ser det dock snyggt och enkelt ut.

Vi testar en standardkonfiguration med två replikeringsvolymer om vardera två ”bricks”, byggstenar från de underliggande diskarna, som tillsammans utgör en logisk volym. Det blir en logisk volym med ett filsystem som kan hanteras över nätverket, och vi börjar lasta dit en mängd stora filer. Det klarar den fint.

Att installera och starta GlusterFS är inte alldeles enkelt, men instruktionerna på gluster.org är tillräckligt tydliga för att i alla fall vara till god hjälp.

Klarar avbruten förbindelse

En trevlig sak hos GlusterFS är att systemet kan omfördela data till nya ”bricks” som kopplas till befintliga volymer. Vi kollar också hastigt feltoleransen genom att helt enkelt bryta förbindelsen till en av de virtuella diskar vi använder för att testa. Jodå, det klarar systemet av, precis som det förmodas göra.

Några prestandatester gör vi inte i den här hastiga genomgången, men GlusterFS känns intuitivt gott nog även ur hastighetssynpunkt, givet den utrustning vi labbar med.

Är det här ett alternativ till ett dyrare nas eller san? Jovisst, om man är beredd att lägga lite tid på saken. Man behöver förstås fortfarande köpa diskar om man vill ha någonting mer krävande än vårt enkla experiment innebär, och det krävs en del arbete för att installera och konfigurera själv.

Med grundläggande Linux-kunskaper och en dos tålamod är GlusterFS dock helt klart en kandidat att titta på.

GlusterFS kan hantera och utgöra ett gemensamt, nätverksbaserat gränssnitt för flera olika filssytemstyper utöver sin egen.

TechWorlds slutsats

GlusterFS verkar vid ett hastigt test väl motsvara vad den utlovar, att utgöra ett samlat, nätverksbaserat gränssnitt för diskar som man kan ha olika filsystem på.

Det krävs en del arbete för att installera och konfigurera en GlusterFS-installation, men när den väl är på plats fungerar den bra och är ett potentiellt intressant alternativ till hårdvarubaserat nas eller san.

Fakta och betyg

Produkt: GlusterFS 3.5
Tillverkare: Red Hat
Produkttyp: Filsystemshanterare med stöd för distribuerade filsystem
Kontakt: www.gluster.org
Operativsystem: Färdiga paket för Linux, men GlusterFS är öppen källkod och kan i princip kompileras på vilken miljö man vill.
Licens: GPL
Pris: Gratis

+ Tillåter olika bakomliggande filsystem med ett gemensamt gränssnitt, bra skalbarhet, öppen källkod.
 
-En tröskel för att komma igång, delvis disparata funktioner av vilka de flesta bara lär använda en liten del.
 

BETYG
Lätt att installera och komma igång: 7 av 20
Lätt att administrera: 10 av 20
Funktioner och finesser: 14 av 20
Hantering av olika filsystemstyper: 17 av 20
Skalbarhet och stabilitet: 17 av 20

TOTALT: 65 av 100