Microsoft förbereder sig för att stänga två datacenter och ersätta tusentals servrar. För att klara detta planerar man att migrera merparten av de interna applikationerna till Azure.

I ett blogginlägg beskriver företaget detaljerade planer för modernisering av infrastrukturen. Där framgår det att såväl interna träningssystem som vanliga applikationer ska flyttas till molnet. Detta som en del av en hybridstrategi.

Arbetet kommer att utföras av Microsoft IT:s Service Deployment and Operations-grupp. De hanterar mer än 40 000 hostade interna applikationer.

– Microsoft IT har antagit en molnet-först-strategi för applikationer och arbetsuppgifter. Vi har använt Azure som den primära infrastrukturen för nya applikationer och arbetsuppgifter för att gå vidare men den här molnstrategin, säger Microsofts talesperson.

azure

Företaget uppger att migreringen är ett resultat av två utmaningar. Den ena är att två datacenter kommer att stängas inom 24 månader eftersom nuvarande hyresavtal går ut.

Den andra utmaningen är att de måste ersätta föråldrade servrar i fem av företagets övriga datacenter, något som kan kosta upp mot 1,4 miljarder kronor.

Enklare arbetsuppgifter kommer att köras med saas-verktyg, och utveckling och moderna applikationer placeras i paas-system. Existerande applikationer flyttas till iaas-tjänster alternativt stannar kvar i interna system.

IDG News