Missade du de tidigare delarna i artikelserien? Börja med del 1!

Ämne 10: Neon (Ne)

Alla förknippar neon med ljusreklam. Neon används i neonrör för att den är enkel att tända med högspänning och för att den lyser så trevligt rött, så kallad rödgas.

Namn: Neon
Densitet: 0,9 kilo per kubikmeter
Smältpunkt: -248 grader Celsius
Kokpunkt: -246 grader Celsius

Neon är den minst reaktiva ädelgasen. Den bildar inga föreningar med något annat ämne och har inte särskilt stor användning i industrin, bortsett från ett enda ställe: som lys- och tändgas i neonrör i reklamskyltar.
Exciterad neon glöder rödorange, är lätt att tända, och utgör det trevligt röda i gammaldags neonskyltar. Gasen används därför även som tändgas i kvicksilverlampor och -rör (så kallad blågas). När kvicksilvret tänts, behövs neonet inte längre och dess ljus syns inte heller i kvicksilvrets starkare ljus.

Kyler bättre än helium

Neon kan användas som kylmedium och är effektivare än helium. Till skillnad från helium kan neon utvinnas ur atmosfären.
När nu neonreklamen är på väg bort, till förmån för lysdioder, återfinns neon främst i glimlampor och i helium-neon-lasrar, där det är neonet som lyser rött, medan heliumgasen används som energibärare för att krocka upp neonatomerna i högre energitillstånd.


HeNe-laser. Bild: John Wiley & Sons

Mer om neon:
Den engelske kemiprofessorn Martyn Poliakoff och hans forskargupp har gjort en serie banbrytande videofilmer om alla grundämnen, som både är upplysande och underhållande. De kallar sin serie for PTOV, The Periodic Table of Videos:
http://www.periodicvideos.com
PTOV-filmen om neon:
http://www.periodicvideos.com/videos/010.htm
Mer om neon på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Neon
”Neonrör, en nästan bortglömd konst”:
http://www.idg.se/2.1085/1.354708/neonror-en-nastan-bortglomd-konst

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning